Beoordeling, besluit en bezwaar

Beoordeling, besluit en bezwaar

Waar kijkt Justis naar bij de beoordeling van een aanvraag voor een akte van opsporingsbevoegdheid? En wat als u bezwaar wil maken tegen het besluit van Justis? Hieronder leest u hoe dit in zijn werk gaat.

Voor alle akte-aanvragen - behalve bij een categoriaal besluit - vraagt de aanvrager een advies bij de toezichthouder en de direct toezichthouder. Dit zijn meestal de hoofdofficier van justitie (OM) en de korpschef. De adviezen stuurt u samen met de aanvraagformulieren op.

De toezichthouder bekijkt:

 • Of het nodig is om de opsporingsbevoegdheid te verlenen.
 • Voor welk domein de boa moet gaan werken.
 • Welke bevoegdheden de boa moet hebben.
 • Wat het werkgebied van de boa is.
 • Of de boa geweldsmiddelen (handboeien, wapenstok, pepperspray, vuurwapen) mag gebruiken. De (toekomstige) werkgever moet aantonen waarom de boa deze nodig heeft.

Deze informatie komt in de akte van opsporingsbevoegdheid.

Bekwaam en betrouwbaar?

Justis bekijkt aan de hand van de door u meegestuurde bewijzen van bekwaamheid en de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) of de boa bekwaam en betrouwbaar is. De VOG mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Bij de VOG-aanvraag geeft de (toekomstige)werkgever van de boa aan dat het om het ‘functieprofiel Boa’ gaat.

Besluit en bezwaar

Op basis van het advies van de toezichthouders en de meegestuurde documenten neemt Justis een besluit. Als Justis van plan is een negatief besluit te nemen, kunnen de werkgever en de boa meestal eerst reageren op dit voornemen voor dit besluit. Als Justis hierna besluit de opsporingsbevoegdheid niet af te geven, op te schorten, in te trekken of te laten vervallen, heeft u 6 weken om een bezwaarschrift in te dienen. Deze gaan in op het moment dat Justis dit besluit bekend heeft gemaakt. Dit kan zowel digitaal als schriftelijk. Let op: doe dit op tijd, anders wordt uw bezwaar niet inhoudelijk behandeld.

U kunt een bezwaarschrift indienen op basis van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar.

Digitaal bezwaar indienen

 1. Dient u uw bezwaar in als particulier (of al dan niet als gemachtigde particulier/advocaat)? Log dan in met DigiD via: digitale formulier.
 2. Dient u een bezwaar in namens uw organisatie of als advocaat? Log dan in met e-Herkenning via digitale formulier. U heeft eHerkenningsniveau 3 (EH3) of hoger en de machtiging BOA: zienswijze indienen en bezwaar maken nodig.
 3. In het formulier legt u uit waarom u het niet eens bent met de beslissing. Het formulier leidt u door de stappen heen voor het digitaal indienen van een bezwaar.
 4. Houd er rekening mee dat u aanvullende documenten als bijlage kunt toevoegen.

Schiftelijk bezwaar indienen

Schrijf een bezwaarschrift. Dit is een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met de beslissing. In uw bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

 1. naam en adres (potentiële) boa;
 2. naam en adres boa-werkgever;
 3. de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
 4. een kopie van de beslissing van Justis;
 5. de reden(en) waarom u bezwaar maakt;
 6. uw (digitale) handtekening of de handtekening van uw gemachtigde.

Als de gemachtigde geen advocaat is, moet de betrokkene een machtiging ondertekenen en die meesturen.

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Justis
T.a.v. Afdeling V&T/Boa
Postbus 20300
2500 EH Den Haag