Opleidingseisen voor boa's

Opleidingseisen voor boa's

Iemand die boa wil worden, moet specifieke kennis en vaardigheden hebben. Zo moet een boa onder andere kennis van het strafrecht hebben en een proces-verbaal kunnen opmaken. Bepaalde boa’s moeten ook voldoen aan aanvullende opleidingseisen.

Iedere boa moet een basisopleiding volgen en als hij/zij slaagt voor het basisexamen, ontvangt hij/zij een boa-getuigschrift. De basisopleiding is om algemene kennis op te doen van het recht en specifieke kennis van verschillende strafbare feiten, straffen en procedurele regels in het strafrecht. Daarnaast leren de deelnemers basisvaardigheden, zoals een proces-verbaal opmaken en gesprekken voeren. Een overzicht van wat boa’s moeten kennen en kunnen na hun opleiding staat in de Beleidsregels boa.

Aanvullende opleiding en bijscholing

Voor sommige categorieën boa’s zijn er aanvullende opleidingseisen. Dit kan een verzwaarde basisopleiding zijn en/of een opleidingsprogramma na de beëdiging. Voor de domeinen 1, 2 en 3 is sprake van een opleidingsprogramma (de Permanente Her- en Bijscholing) dat meestal bestaat uit 4 modules die de boa haalt in de looptijd van de akte. Als een boa overstapt van een domein zonder aanvullende eisen naar een domein met, kan het zijn dat de modules sneller moeten worden gehaald vanwege de verlenging van de akte. Soms hoeft een boa niet alle modules te doen, omdat hij/zij een module kan ‘meenemen’ naar een ander domein. De getuigschriften van de basisopleiding en de modules zijn 5 jaar geldig.

Bekijk de veelgestelde vragen over her- en bijscholing.

Opleidingseisen per domein

Het werk van boa’s is onderverdeeld in 6 domeinen. Per domein gelden bepaalde opleidingseisen. In algemene zin gelden de volgende opleidingseisen:

  • Domein I, II, III: een geldig boa-getuigschrift, gevolgd door de permanente her- en bijscholing, examen behaald bij Exameninstelling Toezicht en Handhaving (ExTH).
  • Domein IV: een geldig getuigschrift BOA OV of 5 modules. De BOA OV-opleiding is een ‘boa-plus opleiding’ in vergelijking met de basisopleiding (boa-getuigschrift) en is een op maat gesneden opleiding gericht op het openbaar vervoer.
  • Domein V en VI: een geldig boa-getuigschrift.

Meer informatie over de opleidingseisen en de uitzonderingen daarop staan in de Beleidsregels boa en op de website van de Exameninstelling Toezicht en Handhaving (ExTH).

Als u voldoet aan de genoemde opleidingseisen, kan uw (toekomstige) werkgever een akte van opsporingsbevoegdheid aanvragen.

Ontheffing aanvragen voor opleidingen

Boa-werkgevers kunnen voor hun personeel bij Justis ontheffing aanvragen voor de opleidingseisen. Kijk in de Beleidsregels boa, bijlage H in welke gevallen dat kan.

U kunt bij een aanvraag voor opsporingsbevoegdheid tegelijkertijd een ontheffing aanvragen. Dit geeft u aan op hetzelfde aanvraagformulier. U kunt de aanvraag voor een ontheffing ook tussentijds indienen. Stuur altijd een goede motivering mee samen met alle bijlagen die in het aanvraagformulier staan genoemd.

Werkgevers met een uitgebreid eigen scholingstraject kunnen om een semi-permanente ontheffing vragen.