Kan ik ontheffing krijgen van de phb-verplichting?

Kan ik ontheffing krijgen van de phb verplichting?

Nee, dat kan niet. Het traject van phb vervangt de basisbekwaamheid. Bij verlenging hoef je niet opnieuw je basisbekwaamheid te halen, zolang je maar het traject van phb doorloopt.

Je kunt wel ontheffing krijgen van de bekwaamheidseis, indien je aan de strikte voorwaarden voldoet die behoren bij één van de situaties zoals bedoeld in bijlage H bij de Beleidsregels boa.