Op welke termijn moeten boa's in domein I aan de phb voldoen?

Op welke termijn moeten boa’s in domein I aan de phb voldoen?

Het traject van phb is ingevoerd per 1 oktober 2012, echter er is een overgangstermijn van 6 maanden van kracht. Dit betekent dat de eis van phb pas geldt vanaf 1 april 2013.

Akte afgegeven vóór 1 april 2013

  • Boa’s die een akte van opsporingsbevoegdheid hebben die is afgegeven vóór 1 april 2013 dienen nog één maal het basisexamen te behalen voor de eerstkomende verlenging van hun akte.
  • Na deze verlenging dienen zij te starten met het traject van permanente her- en bijscholing om de boa-bevoegdheid te kunnen behouden.

Akte afgegeven op of ná 1 april 2013

  • Boa’s die verlenging van hun opsporingsbevoegdheid hebben gekregen op of na 1 april 2013, dienen vanaf dat moment van verlenging het traject van permanente her- en bijscholing te doorlopen om de boa-bevoegdheid te kunnen behouden.
  • De voorwaarden die gelden zijn dat vier modules in de looptijd van de akte met een voldoende resultaat moeten zijn behaald om in aanmerking te komen voor verlenging van de akte.