Op welke termijn moeten boa's in domein III aan de phb voldoen?

Op welke termijn moeten boa’s in domein III aan de phb voldoen?

Het traject van phb is ingevoerd per 1 januari 2013.

  • Alle boa’s moeten inmiddels zijn gestart met het traject van phb.
  • Nieuwe leerplichtambtenaren behalen eenmaal het basisexamen, waarna zij starten met het traject van phb om de boa-bevoegdheid te kunnen behouden.
  • Voor de huidige boa’s met een akte die op of na 1 januari 2014 afloopt, geldt dat zij voor de eerstkomende verlenging van hun akte versneld het traject van permanente her- en bijscholing moeten doorlopen.