Beroep doen op de garantstellingsregeling curatoren

Beroep doen op de garantstellingsregeling curatoren

Om een beroep te doen op de garantstellingsregeling curatoren moet de curator een vragenlijst invullen en versturen naar het ministerie van Justitie en Veiligheid.

In de aanvraag staat onder andere wat de schulden zijn aan de schuldeisers, wat de waarde is van de boedel, welke personen de curator wil gaan aanspreken en op welke juridische gronden. Ook moet de curator de goedkeuring van de rechter-commissaris meesturen.

Verhogingsverzoek

Als de toegekende garantstelling op een gegeven moment niet voldoende blijkt te zijn, kan de curator een verhogingsverzoek indienen bij Justis. Daarvoor is geen akkoord van de rechter-commissaris nodig.

De vragenlijst en het advies van de rechter-commissaris kunt u mailen naar trackgsr@justis.nl.