Aan welke voorwaarden dient een verzoek voor verhoging van de garantstelling te voldoen?

Aan welke voorwaarden dient een verzoek voor verhoging van de garantstelling te voldoen?

Voor het indienen van een verzoek voor verhoging van de garantstelling gelden een aantal voorwaarden.

  • U vult digitaal de vragenlijst ‘Verzoek om verhoging’ in.

  • U heeft een vermoeden van onbehoorlijk bestuur en/of faillissementspauliana.

  • U heeft het verstrekte garantiebedrag nagenoeg besteed en er is nog steeds sprake van een ontoereikende boedel.

  • U houdt de redelijke verhouding (1:2) garantiebedrag en de totale schulden in acht.

  • U houdt de redelijke verhouding (1:4) garantiebedrag en de te verwachten opbrengst (verhaalsmogelijkheden) in acht.