Hoe dient de door de Kas Bank geopende rekening-courant door de curator te worden gebruikt?

Hoe dient u gebruik te maken van de door de Caceis Bank (voormalig Kas Bank) geopende rekening-courant?

Bij het verlenen van de garantie is met u overeengekomen welke door u te maken kosten onder de garantie vallen (zoals uren). Ter dekking van die kosten kunt u van de bij de Caceis Bank (voormalig Kas Bank) geopende rekening-courant vrijelijk gelden opnemen tot het maximum van het garantiebedrag. Voor die opnamen hoeft u dus niet vooraf om toestemming te vragen van Justis.

Zolang het onder de garantie verleende bedrag daartoe nog ruimte biedt, kunt u kosten inclusief BTW betalen van de rekening-courant. Uiteindelijk stort u het bedrag van de betaalde BTW terug op deze rekening, nadat u de BTW terugvordert vanuit de boedel resp. verrekend met de overige overeengekomen kosten.