Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen Garantstellingsregeling Curatoren

Verzoek

Kosten onder de GSR

 • Op grond van artikel 2 lid 1 en lid 2 van de GSR 2012 kunt u een vergoeding aanvragen voor:

  • Reeds gemaakte kosten voor het opstellen van de aanvraag.
  • Reeds gemaakte kosten die direct gerelateerd zijn aan het instellen van het verhaalsonderzoek of vooronderzoek.
  • Nog te maken kosten voor het doen van een (aanvullend) verhaalsonderzoek.
  • Nog te maken kosten voor het doen van een (aanvullend) vooronderzoek.
  • Nog te maken kosten in verband met het instellen van een procedure.
  • Kosten voor het periodiek rapporteren / verzenden van de faillissementsverslagen naar Justis.

  U dient er rekening mee te houden dat bij een verzoek tot verhoging geen reeds gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking komen. Ook dient u tijdig om verhoging van de verstrekte garantstelling te verzoeken.

 • Op grond van artikel 2 lid 1 en 2 van de Garantstellingsregeling 2012 kan vergoeding van reeds gemaakte kosten alleen ter sprake komen bij de indiening van de eerste aanvraag voor een garantie.

  Meer info
 • Nee. Het bedrag van de garantie wordt exclusief BTW verleend. Dit is aangegeven in artikel 1 lid 1 van de overeenkomst. U kunt de BTW vanuit de boedel uiteindelijk terugvragen van de Belastingdienst.

 • Ja. Als een garantie is verstrekt voor het voeren van een procedure. In het bedrag van de garantstelling is een vergoeding inbegrepen voor de door u te besteden tijd en voor de betaalde verschotten, waaronder de proceskosten waarin u mogelijk jegens de wederpartij wordt veroordeeld.

Verhaalsmogelijkheden

Boedelopbrengsten en Caceis bank

Rekening en verantwoording

Bereik GSR

Contact

Heeft u andere vragen?

Kijk voor meer informatie op www.justis.nl/gsr of stel uw vraag via trackgsr@justis.nl.

Op dinsdag en donderdag (met uitzondering van nationale feestdagen en nader te bepalen vrije dagen) is er van 10.00 uur tot 12.00 uur een telefonisch spreekuur voor de GSR. Tijdens dit telefonisch spreekuur staan GSR medewerkers u te woord over inhoudelijke zaken en/of het bespreken van een aanvraag om te bepalen in hoeverre deze opportuun is. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 06 - 11 29 30 64. Buiten deze tijden – en voor meer algemene vragen of vragen over het digitaal aanvraagformulier - kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Center via telefoonnummer 088 – 998 22 88.

TRACK is ook altijd bereid tot het geven van voorlichting over de Garantstellingsregeling. Dit kan zowel digitaal als op locatie (kantoor of gedurende opleiding). Zo is TRACK jaarlijks aanwezig bij de opleiding faillissementsfraude van Bijzonder Strafrecht.