Komen reeds gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking?

Komen reeds gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking?

Op grond van artikel 2 lid 1 en 2 van de Garantstellingsregeling 2012 kan vergoeding van reeds gemaakte kosten alleen ter sprake komen bij de indiening van de eerste aanvraag voor een garantie.

Artikel 5 van de GSR 2012 bepaalt dat het verzoek tot verhoging een beschrijving van de stand van zaken op dat moment en een inschatting van de te verwachten kosten bevat. Reeds gemaakte kosten zijn in dit artikel niet genoemd. U dient dus altijd tijdig om verhoging van de verstrekte garantstelling te verzoeken.

De volgende reeds gemaakte kosten komen voor vergoeding in aanmerking:

  • Kosten voor het opstellen van de aanvraag.
  • Kosten die gerelateerd zijn aan het instellen van het verhaalsonderzoek of vooronderzoek.

De volgende reeds gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking:

  • Reeds gemaakte kosten voor procedures.
  • Kosten die gerelateerd zijn aan het doen van aangifte van faillissementsfraude.