Waarvoor kan een garantstelling worden aangevraagd?

Waarvoor kunt u een garantstelling aanvragen?

In artikel 2 lid 1 van de Garantstellingsregeling 2012 is aangegeven dat u een garantstelling kunt aanvragen voor het instellen van een verhaalsonderzoek, vooronderzoek en/of procedure op grond van de artikelen 9, 138, 149, 248 en 259 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 42, 43 en 47 van de Faillissementswet. Uitgangspunt is een vermoeden van onbehoorlijk bestuur door de bestuurder(s) of feitelijk beleidsbepaler(s) of het plegen van een faillissementspauliana door de bestuurder(s) of feitelijk beleidsbepaler(s) eventueel in samenwerking met één of meer derden.