Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over Gedragsverklaring aanbesteden

 • Nee, er bestaat geen spoedprocedure voor het aanvragen van een GVA. De GVA kent een geldigheidsduur van twee jaar. Ook is het mogelijk om bij een GVA aanvraag extra exemplaren te bestellen à €1,- per stuk. Gezien de lange geldigheid van een GVA en de mogelijkheid een aantal GVA’s op voorraad te hebben, is er voldoende ruimte om tijdig een nieuwe GVA aan te vragen. Gelet daarop is niet voorzien in een spoedprocedure.

 • De aanvraag voor een GVA moet worden gedaan door een vertegenwoordiger van de rechtspersoon. Bijvoorbeeld een bestuurder, vennoot of beheerder. Deze vertegenwoordiger moet hiertoe bevoegd zijn op grond van de statuten of een verleende machtiging.

  Meer info
 • Ja, hiervoor dient u het GVA-formulier in te vullen. Onder 1.1 vult u in: KvK-inschrijvingsnummer, bedrijfsnaam en vestigingsplaats. Daarnaast dient u formulier B (persoonlijke gegevens) in te vullen. De formulieren A, C en D hoeven bij een aanvraag voor ZZP'er of een eenmanszaak niet te worden ingevuld. Let op: u dient alle pagina’s (ook de niet ingevulde formulieren) van het aanvraagformulier mee te sturen bij uw aanvraag.

 • Ja, dat kan. Het gaat namelijk om twee verschillende instrumenten gebaseerd op verschillende onderliggende regelgeving en met toepassing van een ander beoordelingskader.

  Meer info
 • Justis raadpleegt allereerst het Justitieel Documentatie Systeem (JDS). In het JDS worden misdrijven en overtredingen geregistreerd van natuurlijke en rechtspersonen. De gegevens in het JDS worden aangeleverd vanuit alle arrondissementsparketten, gerechtshoven en verdragslanden. In de beoordeling van een GVA-aanvraag worden alleen onherroepelijke veroordelingen betrokken.

  Meer info
 • Deze formulieren dienen te worden ingevuld door voormalige bestuurders van de op A-formulieren aangegeven rechtspersonen. Er zijn alleen C-formulieren nodig van voormalige bestuurders die 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag als bestuurder bij de Kamer van Koophandel stonden ingeschreven, en die nadat zij als bestuurder zijn afgetreden nog wel een beleidsbepalende functie in hetzelfde bedrijf vervullen. Indien er bij uw bedrijf geen sprake is van voormalige bestuurders die nu nog een beleidsbepalende functie vervullen hoeft u geen C-formulieren in te vullen en mee te sturen.

 • Tot 1 april 2013 bood Justis de mogelijkheid een zogenoemde 'VOG voor aanbesteding' aan te vragen. De GVA heeft deze 'VOG voor aanbesteding' vervangen.

 • De kosten voor het aanvragen van de GVA zijn € 75,-. Als u de aanvraag doet, moet u dit bedrag betalen. Voor ieder extra exemplaar van de GVA wordt het tarief verhoogd met één euro. Wanneer u bijvoorbeeld 10 extra exemplaren bestelt, verhoogt u het tarief naar € 85,-.

 • Bij het schriftelijke aanvraagformulier dienen de volgende bijlagen te worden meegestuurd: Een kopie betalingsbewijs; Een recent en origineel uittreksel (niet ouder dan 14 dagen) uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

  Meer info
 • Als u een digitale aanvraag start kunt u op het inlogscherm kiezen voor de optie ‘Inloggen met eIDAS’. De inlogmogelijkheid eIDAS is bedoeld voor Europese burgers en bedrijven die willen inloggen met een ander authenticatiemiddel dan DigiD of eHerkenning.

  Meer info