Wat is huwelijksdispensatie en trouwen bij volmacht?

Wat is huwelijksdispensatie en trouwen bij volmacht?

Wie in Nederland wil trouwen moet zich aan bepaalde regels houden. Zo mogen beide partners geen broer en zus zijn en moeten beide partners allebei voor de ambtenaar van de burgerlijke stand verschijnen. Soms kan van deze regels worden afgeweken. Er is dan sprake van huwelijksdispensatie of trouwen bij volmacht. Verder moeten beide partners 18 jaar of ouder zijn. Hiervan kan niet worden afgeweken.

Bij huwelijksdispensatie geeft de minister van Justitie en Veiligheid toestemming om te trouwen aan partners die broer en zus zijn. Een verzoek tot huwelijksdispensatie kan worden ingediend bij Justis.

Trouwen bij volmacht wil zeggen dat één van de partners niet in staat is om voor de ambtenaar van de burgerlijke stand te verschijnen en zich bij volmacht laat vertegenwoordigen. Een verzoek tot trouwen bij volmacht kan worden ingediend bij Justis.