Bezwaar maken (naamswijziging of naamsvaststelling)

Bezwaar maken (naamswijziging of naamsvaststelling)

Heeft u een beslissing op een verzoek tot geslachtsnaamswijziging ontvangen en bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift moet u indienen binnen 6 weken na de datum van de beslissing. Dit kan zowel digitaal als schriftelijk. Let op: doe dit op tijd, anders wordt uw bezwaar niet inhoudelijk behandeld.

U kunt uw bezwaarschrift ook door uw gemachtigde laten indienen. Als de gemachtigde geen advocaat is, voeg dan een machtiging bij uw bezwaarschrift.

Digitaal bezwaar indienen

  1. Dient u uw bezwaar in als particulier (of al dan niet als gemachtigde particulier/advocaat)? Log dan in met DigiD via: digitale formulier.
  2. Dient u een bezwaar in namens uw organisatie of als advocaat? Log dan in met e-Herkenning via digitale formulier. U heeft eHerkenningsniveau 4 (EH4) en de machtiging Naamswijziging: bezwaar maken nodig.
  3. In het formulier legt u uit waarom u het niet eens bent met de beslissing. Het formulier leidt u door de stappen heen voor het digitaal indienen van een bezwaar.
  4. Houd er rekening mee dat u aanvullende documenten als bijlage kunt toevoegen.

Schriftelijk bezwaar indienen

Schrijf een bezwaarschrift. Dit is een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met de beslissing. In uw bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

  • uw naam en adres;
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
  • een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar wilt maken. U kunt ook een kopie van de beslissing meesturen;
  • de reden waarom u bezwaar maakt;
  • uw handtekening of de handtekening van uw gemachtigde.

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Justis
Afdeling V&T
Postbus 20300
2500 EH Den Haag

Vervolg

Na het indienen van het bezwaarschrift worden de betrokkenen meestal opgeroepen voor een hoorzitting. Daarna neemt de minister van Veiligheid en Justitie opnieuw een beslissing.

Bent u het ook niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift, dan kunt u in beroep gaan bij de sector bestuursrecht van de rechtbank in het arrondissement waarin u woont. Stelt de rechtbank u in het gelijk, dan neemt Justis uw verzoek tot naamswijziging opnieuw in behandeling. Stelt de rechtbank u in het ongelijk, dan kunt u nog in hoger beroep gaan bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Als uw verzoek tot achternaamswijziging wordt afgewezen, krijgt u de betaalde kosten voor de behandeling van uw verzoek niet terug. Het indienen van een bezwaarschrift is wel gratis. Wilt u vervolgens in (hoger) beroep, dan kost dat opnieuw geld.