Aanvraagprocedure naamswijziging

Aanvraagprocedure naamswijziging

Heeft u de Brochure Naamswijziging doorgenomen en vastgesteld dat u in aanmerking komt voor naamswijziging? Dan kunt u de aanvraagprocedure starten. De procedure verloopt via een aantal vaste stappen. Houdt u rekening met een doorlooptijd van gemiddeld 9 maanden.

 • Stap 1: aanvraagformulier indienen
  U begint de aanvraag met het downloaden en invullen van het formulier Aanvraagformulier naamswijziging en naamsvaststelling. Op het formulier geeft u aan om welk type aanvraag het gaat. Bijvoorbeeld de wijziging van de naam van uw kind, of wijziging van een bespottelijke achternaam. U geeft ook aan welke reden u voor de naamswijziging heeft. Op het formulier wordt u daarnaast gevraagd naar persoonlijke gegevens, de gegevens van eventuele medeverzoekers of minderjarige kinderen en de gegevens van een eventuele gemachtigde. Ook staat aangegeven welke bijlagen u moet meesturen. Het volledig ingevulde aanvraagformulier kun u per post naar Justis sturen.
 • Stap 2: controle van de aanvraag door Justis
  Nadat de aanvraag is ontvangen en de kosten voor de aanvraag zijn betaald, controleert Justis uw gegevens. Justis neemt ook contact op met andere belanghebbenden, zoals een (andere) ouder.
 • Stap 3: besluit en bezwaar
  De beslissing over de naamswijziging volgt meestal 20 weken na de indiening van uw verzoek. Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u bezwaar indienen bij Justis. Een ander belanghebbende kan ook bezwaar maken.
 • Stap 4: koninklijk besluit
  Is de naamswijziging goedgekeurd? Dan wordt de geslachtsnaam veranderd bij koninklijk besluit.

Wat gebeurt er na goedkeuring van een achternaamswijziging?

Enkele weken nadat het koninklijk besluit is genomen ontvangt u hiervan een officiële bevestiging in de vorm van een uittreksel. Justis stuurt ook een uittreksel naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw geboortegemeente, voor een 'latere vermelding' in de geboorteakte. Daarmee is de naamswijziging officieel geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP).

 • Bent u buiten Nederland geboren? Dan wordt het uittreksel naar de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag gestuurd. Daarbij is het wel van belang dat de buitenlandse geboorteakte reeds is ingeschreven. Anders kan de wijziging van de geslachtsnaam niet worden vermeld op de geboorteakte. Voor meer informatie over de inschrijving van buitenlandse akten, kunt u terecht bij:


  Gemeente Den Haag
  Dienst Publieksservice
  Afdeling Landelijke Taken
  Postbus 12 620
  2500 DL  DEN HAAG
  E-mail: bzlande@denhaag.nl
  Telefoon: 14070

U moet zelf aan bedrijven en andere organisaties doorgeven dat uw naam is gewijzigd. Bij de gemeente kunt u navragen voor welke overheidsinstanties u zelf nog actie moet ondernemen. Daarnaast moet u uw officiële documenten (zoals een paspoort en rijbewijs) zo spoedig mogelijk vervangen. Op grond van de Paspoortwet is uw paspoort op het moment dat uw naam is gewijzigd niet meer geldig.