Aanvraagprocedure naamswijziging

Aanvraagprocedure naamswijziging

Heeft u de Brochure Naamswijziging doorgenomen en vastgesteld dat u in aanmerking komt voor naamswijziging? Dan kunt u de aanvraagprocedure starten. De procedure verloopt via een aantal vaste stappen. Houdt u rekening met een doorlooptijd van gemiddeld 9 maanden.

Voor het indienen van een aanvraag voor naamswijziging dient u documenten mee te sturen. Welke documenten dat zijn, hangt af van het type aanvraag dat u doet.

Stap 1: aanvraagformulier indienen
Digitale aanvraag
U heeft voor een digitale aanvraag DigiD nodig. Voordat u de aanvraag digitaal doet, heeft u van alle documenten die u mee dient te sturen een digitale versie nodig. Welke documenten dat zijn, hangt af van het type aanvraag dat u doet. Na het indienen van de aanvraag ontvangt u een digitale ontvangstbevestiging.

Schriftelijke aanvraag
U begint de aanvraag met het downloaden en het invullen van het formulier Aanvraagformulier naamswijziging en naamsvaststelling. Het volledig ingevulde aanvraagformulier kunt u per post sturen naar:

Ministerie van Justitie en Veiligheid
T.a.v. Justis
Afdeling V&T/Naamswijziging
Postbus 20300
2500 EH Den Haag

Na het indienen van de aanvraag ontvangt u binnen 8 weken een ontvangstbevestiging via de post waarin u wordt gevraagd om het tarief te betalen.

Stap 2: controle van de aanvraag door Justis
Nadat de aanvraag is ontvangen en de kosten voor de aanvraag zijn betaald, controleert Justis uw gegevens. Justis neemt ook contact op met andere belanghebbenden, zoals een (andere) ouder.

Stap 3: besluit en bezwaar
De beslissing over de naamswijziging volgt meestal 20 weken na de indiening van uw verzoek. Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u bezwaar indienen bij Justis. Een ander belanghebbende kan ook bezwaar maken.

Stap 4: koninklijk besluit
Is de naamswijziging goedgekeurd? Dan wordt de geslachtsnaam veranderd bij koninklijk besluit.

Wat gebeurt er na goedkeuring van een achternaamswijziging?

Enkele weken nadat het koninklijk besluit is genomen ontvangt u hiervan een officiële bevestiging in de vorm van een uittreksel. Justis stuurt ook een uittreksel naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw geboortegemeente, voor een 'latere vermelding' in de geboorteakte. Daarmee is de naamswijziging officieel geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP).

 • Bent u buiten Nederland geboren? Dan wordt het uittreksel naar de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag gestuurd. Daarbij is het wel van belang dat de buitenlandse geboorteakte reeds is ingeschreven. Anders kan de wijziging van de geslachtsnaam niet worden vermeld op de geboorteakte. Voor meer informatie over de inschrijving van buitenlandse akten, kunt u terecht bij:


  Gemeente Den Haag
  Dienst Publieksservice
  Afdeling Landelijke Taken
  Postbus 12 620
  2500 DL  DEN HAAG
  E-mail: bzlande@denhaag.nl
  Telefoon: 14070

U moet zelf aan bedrijven en andere organisaties doorgeven dat uw naam is gewijzigd. Bij de gemeente kunt u navragen voor welke overheidsinstanties u zelf nog actie moet ondernemen. Daarnaast moet u uw officiële documenten (zoals een paspoort en rijbewijs) zo spoedig mogelijk vervangen. Op grond van de Paspoortwet is uw paspoort op het moment dat uw naam is gewijzigd niet meer geldig.