Wat is naamswijziging?

Wat is naamswijziging?

Bij de geboorte krijgen mensen een voor- en een achternaam. Voornamen hebben vaak een speciale betekenis. Achternamen verwijzen vaak naar een familieband, of iemands afkomst. In sommige situaties is het mogelijk om een achternaam te wijzigen.

Als iemand een andere achternaam krijgt, noemen we dat geslachtsnaamswijziging. Voor zo’n wijziging bestaan wettelijke regels.

Aanvraag voor een naamswijziging

Een aanvraag voor een wijziging van een achternaam dient u in bij Justis. Justis beslist namens de minister voor Rechtsbescherming of de achternaam mag worden gewijzigd.

Voor een voornaamswijziging kunt u niet terecht bij Justis. Verzoeken voor voornaamswijziging moeten worden ingediend bij de rechter. Neem voor meer informatie contact op met een rechtbank bij u in de buurt.

Tarieven

Aan het indienen van een aanvraag voor wijziging van de achternaam zijn de volgende kosten verbonden:

· Naamswijziging meerderjarig persoon€835
· Naamswijziging 1 of 2 minderjarige kinderen€835
· Naamswijziging 3 of meer minderjarige kinderen€1.670

Let op! U moet de bovenstaande kosten voor de behandeling van uw aanvraag áltijd betalen. Ongeacht of de beslissing van Justis positief of negatief is. Als u uw aanvraag intrekt, krijgt u de kosten niet terugbetaald.

Voorwaarden

De voorwaarden voor wijziging van een achternaam staan in het Besluit geslachtsnaamwijziging. De regels voor wijziging van de achternaam van een meerderjarige en een minderjarige verschillen van elkaar.

Aanvraagprocedure

Wilt u uw achternaam wijzigen? Lees dan eerst de informatie in de Brochure Achternaamswijziging goed door. Naamswijziging kan namelijk alleen in een beperkt aantal gevallen. Staat uw situatie niet in deze brochure? Dan is naamswijziging niet mogelijk. Komt u wel in aanmerking voor wijziging van uw achternaam? Dan kunt u de aanvraag digitaal of schriftelijk starten. Op de pagina Aanvraagprocedure naamswijziging leest u welke stappen doorlopen worden bij iedere aanvraag.