Wat is naamswijziging?

Wat is naamswijziging?

Bij de geboorte krijgen mensen een voor- en een achternaam. Voornamen hebben vaak een speciale betekenis. Achternamen verwijzen vaak naar een familieband, of iemands afkomst. In sommige situaties is het mogelijk om een achternaam te wijzigen.

Als iemand een andere achternaam krijgt, noemen we dat geslachtsnaamswijziging. Voor zo’n wijziging bestaan wettelijke regels.

Aanvraag voor de wijziging van de achternaam

Een aanvraag voor een wijziging van een achternaam dient u in bij Justis. Justis beslist namens de minister voor Rechtsbescherming of de achternaam mag worden gewijzigd.

Voor de wijziging van de voornaam kunt u niet terecht bij Justis. Deze kunt u indienen bij de rechter. Neem voor meer informatie contact op met een rechtbank bij u in de buurt.

Voorwaarden

Wilt u uw achternaam wijzigen? Lees dan eerst de informatie in de Brochure Naamswijziging goed door. Naamswijziging kan namelijk slechts in een beperkt aantal gevallen. Staat uw situatie niet in deze brochure? Dan is naamswijziging niet mogelijk.

De voorwaarden voor wijziging van een achternaam staan in het Besluit geslachtsnaamwijziging. De regels voor wijziging van de achternaam van een meerderjarige en een minderjarige verschillen van elkaar.

Tarieven

Aan het indienen van een aanvraag voor wijziging van de achternaam zijn de volgende kosten verbonden:

· Naamswijziging meerderjarig persoon€835
· Naamswijziging 1 of 2 minderjarige kinderen€835
· Naamswijziging 3 of meer minderjarige kinderen€1.670

U dient de bovenstaande kosten voor de behandeling van uw aanvraag áltijd te betalen. Ongeacht of de beslissing van Justis positief of negatief is. Als u uw aanvraag intrekt, krijgt u de kosten niet terugbetaald.

Per 1 juli zijn de voorwaarden voor naamswijziging gewijzigd. Hierdoor is uw aanvraag mogelijk kosteloos:

Belangrijke wijziging van het Besluit geslachtsnaamwijziging per 1 juli 2020

Per 1 juli 2020 is het Besluit geslachtsnaamwijziging gewijzigd. Voor slachtoffers van bepaalde misdrijven is het makkelijker om hun achternaam te wijzigen. In meer gevallen kan vanaf juli 2020 een naamswijziging kosteloos plaatsvinden. En mag ook een eigen behandelaar een verklaring afgeven.

Wanneer is naamswijziging kosteloos?

Als u slachtoffer bent geworden van een bepaald misdrijf kunt u uw achternaam kosteloos wijzigen als de dader daarvoor onherroepelijk is veroordeeld. Dit blijft ongewijzigd. Is de dader niet onherroepelijk veroordeeld, dan kunt u voortaan ook voor kosteloze naamswijziging in aanmerking komen. Dit is het geval als u een besluit van het Schadefonds Geweldsmisdrijven heeft waaruit blijkt dat u in verband met dat misdrijf een schadevergoeding heeft gekregen. Daarbij dient u ook een verklaring van een BIG,- NIP of NVO-geregistreerde behandelaar te overleggen. Deze regeling geldt alleen bij een misdrijf tegen de identiteit of persoonlijke integriteit. In onze Brochure Naamswijziging, onder kopje C2, kunt u lezen wat dit betekent.

Waar moet de verklaring van de behandelaar aan voldoen?

Wanneer u uw naam wilt wijzigen omdat u psychische hinder heeft van uw naam, dient u een schriftelijke verklaring toe te voegen van een BIG-, NIP- of NVO- geregistreerde behandelaar waaruit blijkt dat u psychische hinder ondervindt als gevolg van het dragen van uw huidige naam of het niet dragen van de gewenste naam. Dit mag uw eigen behandelaar zijn of een onafhankelijke deskundige. Dit geldt ook voor de zogenoemde C1 verzoeken, waarbij geen sprake is van slachtofferschap, maar wel van psychische hinder. Voor C1 verzoeken blijft wel het tarief van € 835 gelden. In de Brochure Naamswijziging kunt u lezen welke voorwaarden er exact gelden en welke documenten u dient te overleggen.

Aanvraagprocedure starten

Komt u in aanmerking voor wijziging van uw achternaam? Dan kunt u de aanvraag digitaal of schriftelijk indienen. Op de pagina Aanvraagprocedure naamswijziging leest u hoe de aanvraag in zijn werk gaat. Op deze pagina kunt u uw aanvraag starten.