Naamswijziging op basis van psychische hinder of na adoptie

Naamswijziging op basis van psychische hinder of na adoptie

Misschien voldoet uw aanvraag voor wijziging niet aan de voorwaarden van het Besluit geslachtsnaamswijziging, maar als er sprake is van psychische hinder kan Justis uw aanvraag toch toewijzen.

Naamswijziging vanwege psychische hinder, met rapport (C1)

Een rapport van een onafhankelijke psycholoog of psychiater moet de psychische hinder aantonen. De voorwaarden zijn:

  • U mag de psycholoog of psychiater niet eerder hebben geraadpleegd.
  • Deze persoon mag u niet eerder onderzocht hebben.
  • De psycholoog of psychiater staat ingeschreven in het BIG-register.
  • De psycholoog of psychiater moet het rapport opstellen met het formulier ‘Bijsluiter psychische hinder’.

Naamswijziging vanwege een misdrijf (C2)

U kunt verzoeken de achternaam te wijzigen als de ouder van wie u (of uw kind) de naam draagt zich schuldig heeft gemaakt aan het plegen van een misdrijf tegen:

  • u
  • uw familielid in de eerste of tweede graad
  • uw levensgezel
  • de levensgezel van uw familielid in de eerste of tweede graad.
Het gaat hierbij om:
  • misdrijven tegen de burgerlijke staat, misdrijven tegen de zeden en verlating van hulpbehoevenden (omschreven in de titels XIII tot en met XV van het tweede boek van het Wetboek van Strafrecht);
  • misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid, misdrijven tegen het leven gericht, afbreking van zwangerschap en mishandeling (XVIII t/m XX van het tweede boek van het Wetboek van Strafrecht).

Onder plegen van bovengenoemde misdrijven valt ook medeplichtigheid aan en poging tot deze misdrijven.

Om dit aan te tonen heeft u een afschrift nodig van het vonnis/arrest en de bevestiging van de rechtbank dat het vonnis/arrest onherroepelijk is.

Let op: ook in deze gevallen wordt de andere ouder van uw minderjarig kind op de hoogte gebracht van de beslissing.

Naamswijziging na adoptie (C3)

Iemand die geadopteerd is, kan zijn of haar naam laten wijzigen in zijn of haar oorspronkelijke achternaam. Een geadopteerd persoon hoeft geen rapport van een onafhankelijke gedragsdeskundige in te dienen. In het Besluit geslachtsnaamswijziging staan verder geen specifieke bepalingen over naamswijziging na adoptie. Er moet wel bewijs van zijn dat het de oorspronkelijke geslachtsnaam is.