Welke documenten heb ik nodig voor een (digitale) Wpbr-aanvraag?

Welke documenten heb ik nodig voor een (digitale) Wpbr-aanvraag?

Welke documenten u nodig hebt voor de digitale aanvraag, verschilt per type aanvraag.

Aanvraag voor (verlenging van) een vergunning

Hiervoor heeft u het volgende nodig:

1. Een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK), niet ouder dan 6 maanden (gewaarmerkt).
  • Is het beveiligingswerk voor derden? Of wordt er recherchewerk verricht? Dan moet dat ook in de bedrijfsomschrijving staan.
  • Als u een vergunning aanvraagt voor een particuliere bedrijfsbeveiligingsdienst die de eigen horecaonderneming(en) beveiligt, moet u van elke horecaonderneming een uittreksel KvK toevoegen. Deze onderneming(en) moeten verbonden zijn aan de aanvragende onderneming.
  • Om te kunnen bepalen wie de beleidsbepalers zijn van de onderneming, heeft Justis van de achterliggende rechtspersonen de uittreksels uit het handelsregister nodig.
2. Een uittreksel uit de Basisregistratie (BRP), of een kopie van het paspoort of het identiteitsbewijs (voor- en achterkant) van de leidinggevenden van de organisatie.
3. Bij een wijziging van de rechtsvorm of overdracht: een verklaring van de uittredende vennoot.
4. Kleurenfoto's van elk onderdeel van het uniform.

Alleen bij de types beveiligingsorganisatie die hieronder staan, stuurt u ook nog de volgende documenten mee:

1. Particuliere Alarmcentrale of particuliere videotoezichtcentrale (zie toelichting op pagina 7 van het aanvraagformulier):
Een geldig certificaat van een door de Raad voor Accreditatie erkende certificeringinstelling (onder meer Kiwi NCP), die toestemming heeft van de minister. Bij een aanvraag voor een nieuwe vergunning mag u ook stukken meesturen waaruit blijkt dat u binnen afzienbare tijd een geldig en passend certificaat zult hebben. Dit moet afkomstig zijn van een certificerende instantie. Deze instantie moet geaccrediteerd zijn door een erkende instantie zoals bedoeld in artikel 14 van de verordening (EG) nr. 765/2008. U kunt daarbij denken aan een certificeringsovereenkomst.
2. Geld- en Waardetransportbedrijf (zie toelichting aanvraagformulier)
Stukken waaruit blijkt hoe de zendingen zijn verzekerd en gegevens waaruit blijkt dat de voertuigen die u gebruikt bij het transport voldoen aan de wettelijke eisen (zie toelichting pagina 7 van het aanvraagformulier).
3. Particulier recherchebureau (zie toelichting aanvraagformulier)
Een ingevulde en door u ondertekende privacy gedragscode (zie pagina 6 van het aanvraagformulier).

Verzoek toestemming leidinggevende

Bij een verzoek om toestemming voor een leidinggevende hoeft u alleen een uittreksel uit de Basisregistratie (BRP), of een kopie van het paspoort of het identiteitsbewijs (voor- en achterkant) van de leidinggevenden van de organisatie mee te sturen.

Wijziging naam en/of rechtsvorm van de organisatie

Hiervoor stuurt u een uittreksel mee uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden (gewaarmerkt).

  • Is het beveiligingswerk voor derden? Of wordt er recherchewerk verricht? Dan moet dat ook in de bedrijfsomschrijving staan.
  • Als u een vergunning aanvraagt voor een particuliere bedrijfsbeveiligingsdienst die de eigen horecaonderneming(en) beveiligt, moet u van elke horecaonderneming een uittreksel KvK toevoegen. Deze onderneming(en) moeten verbonden zijn aan de aanvragende onderneming.
  • Om te kunnen bepalen wie de beleidsbepalers zijn van de onderneming, heeft Justis van de achterliggende rechtspersonen de uittreksels uit het handelsregister nodig.

Wijziging van adres

Hiervoor stuurt u een uittreksel mee uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) van maximaal 6 maanden oud (gewaarmerkt).

Goedkeuring uniform

Hiervoor stuurt u kleurenfoto’s van elk onderdeel van het uniform mee, voorzien van V-teken en bedrijfslogo.