Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr)

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr)

Beveiligingsorganisaties en recherchebureaus moeten zich in Nederland aan regels houden. Zij hebben bijvoorbeeld een vergunning nodig. De regels staan in de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) en de Regeling en Beleidsregels particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Rpbr en Bpbr).

Particuliere beveiligingsorganisaties bewaken de veiligheid van personen en goederen en waken tegen verstoring van orde en rust op terreinen en in gebouwen. Recherchebureaus doen onderzoek in opdracht van particulieren en bedrijven. Kijk voor een beschrijving in de Wpbr.

Beide hebben een vergunning nodig. Daarnaast heeft de formele leidinggevende toestemming nodig van de minister voor Rechtsbescherming om het werk te mogen doen. Dat geldt ook voor personen die het beleid voor het personeel en het bedrijf bepalen. Lees meer op de pagina Toestemming leidinggevenden.

De medewerkers van het bedrijf - ook het personeel dat geen beveiligings- of recherchewerkzaamheden verricht - hebben toestemming nodig van de korpschef. Bekijk de informatie op de pagina Toestemming voor medewerkers. Voor sommige zaken moet u dus bij Justis zijn en voor andere bij de korpschef van de Nationale Politie.

Justis

  • Justis verleent de vergunning voor particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. Deze kunt u digitaal aanvragen via deze site.
  • Justis screent de leidinggevenden en beleidsbepalers, van beveiligingsorganisaties en recherchebureaus en beoordeelt hun aanvragen voor toestemming.
  • Justis beoordeelt of de uniformen van de beveiligers aan de regels voldoen.

Als leidinggevenden naast hun leidinggevende taken beveiligings-of recherchewerk uitvoeren, dan hebben ze ook een toestemming voor ‘medewerker’ nodig van de korpschef (zie hieronder). Zij moeten daarvoor aan de opleidingseisen voldoen.

Korpschef

  • De korpschef screent de medewerkers en beoordeelt hun aanvragen voor toestemming.
  • Medewerkers hebben een legitimatiebewijs nodig. Dit vraagt u aan bij de korpschef.

Meer informatie vindt u op de website van de politie.