Vergunning aanvragen

Vergunning aanvragen

Om een beveiligingsorganisatie of recherchebureau te kunnen beginnen, heeft u een vergunning nodig. Deze vraagt u aan bij Justis.

Op het aanvraagformulier voor (verlenging van) een vergunning staat wat u moet doen en welke documenten u moet meesturen. Welke documenten dat zijn, hangt af van het type aanvraag dat u doet.

Met dit zelfde formulier kunt u ook toestemming voor leidinggevenden aanvragen. U kunt de aanvragen op 2 manieren doen: digitaal (online) of schriftelijk.

Digitale aanvraag

Voordat u de aanvraag digitaal doet, heeft u van alle documenten die u mee moet sturen een digitale versie nodig. En u heeft eHerkenning met eHerkenningsniveau 3 (EH3) of hoger en de machtiging WPBR: aanvragen/wijzigen vergunning beveiliging en recherche nodig. U kunt dit digitale aanvraagformulier ook gebruiken voor het doorgeven van wijzigingen in een al verleende vergunning.

Als u de aanvraag goed heeft ingevuld en alle documenten zitten erbij, krijgt u een bevestiging van de aanvraag. Als er kosten aan zijn verbonden, krijgt u meteen een verzoek om die te betalen. Hier heeft u iDeal voor nodig. Na de betaling gaat het digitale aanvraagformulier naar Justis.

Zodra Justis het heeft ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging. Dit is ook uw betaalbewijs. Na een eerste beoordeling krijgt u vervolgens bericht van Justis over de verdere procedure en de termijnen. U kunt dan eventueel een verzoek krijgen om (digitaal) aanvullende stukken aan te leveren via de Justis mailbox. De uiteindelijke beslissing op de aanvraag ontvangt u per post.

Voor ontheffingen, EU-erkenningen en toestemming buitenland is er alleen een ‘papieren’ aanvraagformulier.

Papieren aanvraag

Wilt u gebruik maken van een papieren aanvraag? Let erop dat u het aanvraagformulier helemaal invult. Stuur het daarna samen met alle documenten die nodig zijn naar:

Justis
Afdeling V&T/Wpbr
Postbus 20300
2500 EH Den Haag

U krijgt een ontvangstbevestiging van Justis met informatie over de kosten en de betalingsgegevens.

Hoe beoordeelt Justis de aanvraag? Lees de informatie over de beoordeling van de aanvraag voor een vergunning.

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken als u het oneens bent met een beslissing van de minister op basis van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr). Lees meer op de pagina bezwaar maken.

Kosten voor de vergunning en toestemming leidinggevende

Als het oordeel positief is, verstrekt Justis de vergunning voor maximaal 5 jaar. Justis kan de vergunning ook voor een kortere periode afgeven, als daar aanleiding voor is. Het tarief voor een vergunning bedraagt €600,-. Naast een vergunning is er toestemming nodig om leiding te mogen geven. Dit kost €92,- per leidinggevende. Zodra Justis de betaling van de tarieven heeft ontvangen, krijgt u de vergunning en de toestemming toegestuurd.

Verlenging aanvragen

3 maanden voordat de vergunning verloopt, moet u een aanvraag tot verlenging indienen.

Bedrijfsovername?

Een bedrijfsovername moet u melden bij Justis, zodat de vergunning van het bedrijf dat ophoudt te bestaan kan worden ingetrokken. Er is dan geen basis meer voor deze vergunning. Als het nieuwe (overnemende) bedrijf nog geen vergunning heeft, moet die worden aangevraagd.