Wat is toezicht op rechtspersonen?

Wat is toezicht op rechtspersonen?

Justis voert de Wet controle op rechtspersonen uit. Het doel van deze wet is misbruik door rechtspersonen (bedrijven) voorkomen en bestrijden. Door bedrijven vaker te controleren op mogelijk misbruik, kunnen handhavende instanties sneller optreden.

Tot 1 juli 2011 werden bedrijven uitsluitend preventief getoetst: de zogeheten verklaring van geen bezwaar. De verklaring van geen bezwaar is vervallen. Nu screent Justis doorlopend de integriteit van bedrijven, de bestuurders en andere bij het bedrijf betrokken personen en bedrijven. Er wordt bij de controle op bedrijven gebruik gemaakt de instrumenten 'Risicomelding' en 'Netwerktekening'.