Toezicht op rechtspersonen

Toezicht op rechtspersonen

Justis voert de Wet controle op rechtspersonen uit. Het doel van deze wet is misbruik door bedrijven (rechtspersonen dus B.V.’s, N.V.’s, stichtingen, verenigingen en coöperaties) voorkomen en bestrijden. Denk aan bedrijven die meewerken aan – of worden gebruikt voor - fraude, witwassen, drugshandel of milieucriminaliteit.

Justis screent bedrijven, de bestuurders en andere bij deze bedrijven betrokken personen/bedrijven doorlopend op hun betrouwbaarheid. Bij de screening gebruikt Justis de instrumenten Risicomelding en Netwerktekening.

Naast de wet controle op rechtspersonen voert TRACK ook de Rijkswet vrijwillige zetelverplaatsing van rechtspersonen en ontheffing structuurregeling uit. Meer over deze regelingen is te vinden via de linkjes aan de rechterzijde van deze pagina.