Netwerktekening

Netwerktekening

Een netwerktekening is een visuele weergave van het netwerk van een rechtspersoon, met de daarbij betrokken rechtspersonen, samenwerkingsverbanden en natuurlijke personen. Met deze tekening worden onderlinge relaties, faillissementen en ontbindingen zichtbaar.

De gegevens in de netwerktekening komen uit het Handelsregister, het Centraal Insolventieregister en openbare bronnen (waaronder buitenlandse handelsregisters).

Wie mag een netwerktekening aanvragen en ontvangen?

Omdat een netwerktekening minder gevoelige informatie heeft dan een risicomelding, mogen meer instanties en personen deze aanvragen. Het gaat om:

  1. Instanties of personen die strafbare feiten opsporen; als er een vermoeden ontstaat dat iemand iets strafbaars heeft gedaan
  2. Instanties of personen met een publiekrechtelijke taak die daar gegevens voor nodig hebben. Denk aan het Landelijk Bureau Bibob en faillissementscuratoren.

Een aantal afnemers van netwerktekeningen staat met naam genoemd in de Wet controle op rechtspersonen of het Besluit controle op rechtspersonen.

Voorbeeld netwerktekening (geanonimiseerd)

Klik op de afbeelding voor een grotere versie.