Netwerktekening

Netwerktekening

In een netwerktekening worden de onderlinge relevante relaties tussen de bevraagde natuurlijke en/of rechtspersonen en de daarbij betrokken personen en bedrijven weergegeven. Ook worden relevante faillissementen en ontbindingen opgenomen.

In een netwerktekening worden gegevens verwerkt uit het handelsregister, het Centraal Insolventieregister en openbare bestanden. De netwerktekening bevat dus, anders dan een risicomelding, bijvoorbeeld geen strafrechtelijke of fiscale informatie. Bij een risicomelding (op verzoek) wordt een netwerktekening als bijlage geleverd, apart aanvragen is dan niet nodig.

Wie mag een netwerktekening aanvragen en ontvangen?

Omdat een netwerktekening minder gevoelige informatie bevat dan een risicomelding, mag de netwerktekening door meer instanties en personen worden aangevraagd dan het geval is bij een risicomelding, namelijk door:

  1. Instanties of personen die met de opsporing van strafbare feiten zijn belast, wanneer uit de gegevens zelf een redelijk vermoeden voortvloeit dat een persoon een strafbaar feit heeft begaan.
  2. Instanties of personen met een publiekrechtelijke taak die gegevens nodig hebben in verband met die taak. Denk bijvoorbeeld aan het Landelijk Bureau Bibob en faillissementscuratoren.

Een aantal afnemers van netwerktekeningen staat met naam genoemd in de Wet controle op rechtspersonen of het Besluit controle op rechtspersonen.