Risicomeldingen

Er zijn twee soorten risicomeldingen: automatische risicomeldingen en risicomeldingen op verzoek.

Automatische risicomeldingen

Justis analyseert op vooraf vastgestelde momenten de gegevens van bedrijven, hun bestuurders en aandeelhouders en hun directe omgeving. De eerste fase van deze analyse vindt geautomatiseerd plaats aan de hand van een beperkt aantal bronnen. Daarbij wordt gekeken naar eventuele relevante financiƫle of criminele antecedenten.

Lees meer

Risicomeldingen op verzoek

Instanties die risicomeldingen ontvangen, kunnen ook zelf om een risicomelding verzoeken. Ze kunnen bijvoorbeeld verzoeken om een risicomelding die betrekking heeft op een bedrijf waar zij al onderzoek naar doen.

Lees meer

Wie mag een risicomelding aanvragen of ontvangen?

Constateert Justis een verhoogd risico (automatisch of op verzoek), dan wordt een risicomelding gedaan bij een handhavende of toezichthoudende instantie die verantwoordelijk is voor het tegengaan van dit risico. Dit zijn onder meer de volgende instanties: