Risicomeldingen op verzoek

Risicomelding op verzoek

Instanties zoals de Belastingdienst of de politie, die risicomeldingen ontvangen, kunnen zelf ook risicomeldingen aanvragen. Bijvoorbeeld als ze zelf al onderzoek doen naar een (netwerk rondom een) bedrijf. De risicomelding op verzoek is om aanvullende informatie op hun onderzoek te krijgen.

Justis kijkt dan naar de personen binnen het bedrijf en naar andere bij het bedrijf betrokken beleidsbepalers. Dit kunnen personen en andere bedrijven zijn, als het bedrijf onder een holding valt. Bij een risico op misbruik, levert Justis een risicomelding. Hier zit een netwerktekening bij die in één oogopslag (een deel van) het netwerk laat zien waarbinnen het bedrijf actief is.