Schriftelijke aanvraag via de gemeente

Schriftelijk aanvragen via de gemeente

Wilt u een schriftelijke VOG-aanvraag doen via de gemeente? Dien dan een volledig ingevuld aanvraagformulier in bij de afdeling Burger-/ Publiekszaken van de gemeente waar u staat ingeschreven.

U krijgt dit formulier van de organisatie die de VOG van u nodig heeft. Meestal is dat uw (toekomstige) werkgever. Hij of zij geeft het volgende op het formulier aan:

  1. Waarvoor is de aanvraag?
  2. Waar moet Justis u als aanvrager op screenen (welk screeningsprofiel)?

Voor sommige sectoren zijn er specifieke screeningsprofielen, bijvoorbeeld voor de taxibranche. Daarnaast is er een algemeen screeningsprofiel. Kiest de werkgever voor het algemeen screeningsprofiel, dan moet hij of zij de ‘risicogebieden’ en ‘functieaspecten’ opgeven waarmee u in de functie of werkzaamheden te maken krijgt.

Wat moet u zelf doen?

  • Soms moet u zelf nog uw eigen gegevens invullen op het aanvraagformulier.
  • De kosten voor de behandeling van een VOG-aanvraag via de gemeente zijn €41,35. Deze betaalt u bij de ambtenaar van de gemeente, die de aanvraag doorstuurt naar Justis.
  • De gemeente geeft u een kopie van de aanvraaggegevens. Controleer voor de zekerheid of de gemeente de gegevens van uw aanvraag juist heeft overgenomen.
Vergeet niet een geldig identiteitsbewijs mee te nemen als u de aanvraag gaat indienen.

Wat als u geen handtekening van de werkgever heeft?

Soms kunt u het formulier niet helemaal laten invullen en ondertekenen door de werkgever. Dit is bijvoorbeeld zo als u de VOG aanvraagt voor een emigratie of een visum of werkvergunning. Onder de volgende voorwaarden kunt u het aanvraagformulier indienen zonder ondertekening door de werkgever of belanghebbende organisatie:

  • u vult zelf de gegevens van de organisatie en het doel van de aanvraag op het aanvraagformulier in;
  • u voegt een document toe waaruit blijkt dat de belanghebbende organisatie of werkgever een VOG van u vraagt. Dit kan bijvoorbeeld een kopie zijn van een e-mail of een relevante internetpagina. Dit document geldt als vervanging van de handtekening op het aanvraagformulier.