Veelgestelde vragen over de VOG RP (rechtspersonen)

Veelgestelde vragen over de VOG RP (rechtspersonen)

 • U kunt de Verklaring Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen (VOG RP) digitaal of per post aanvragen. Een bevoegde vertegenwoordiger van de rechtspersoon moet de aanvraag doen, bijvoorbeeld een bestuurder, vennoot of beheerder. Meer informatie vindt u op de pagina over de VOG RP.

  Meer info
 • De kosten voor een VOG RP-aanvraag zijn €207,-. U maakt het bedrag over als u de aanvraag doet. De betalingsgegevens staan op het aanvraagformulier.

  Meer info
 • Voor de VOG RP onderzoekt Justis of de onderneming en alle werknemers met belangrijke posities in aanraking zijn geweest met justitie. Komen er strafbare feiten boven water, dan bekijkt Justis of deze relevant zijn voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Justis kijkt ook van hoelang geleden de feiten zijn (terugkijktermijn).

  Meer info
 • Voor de beoordeling van een VOG-aanvraag bekijkt Justis justitiële gegevens (strafbare feiten) die in het Justitieel Documentatie Systeem staan over de aanvrager van de VOG. Deze gegevens kunnen zowel uit Nederland als uit het buitenland komen. Justis kijkt naar strafrechtelijke gegevens uit het land van nationaliteit als:

  • een burger van een lidstaat van de Europese Unie (EU) in Nederland een VOG aanvraagt voor werken met minderjarigen. Denk aan werken in de kinderopvang, maar ook voor adoptie en vakantiegezinnen.
  • een burger van België of Luxemburg een VOG aanvraagt voor een werkgerelateerd doel. Dus ook voor werk dat niet met minderjarigen te maken heeft.

  Meer info
 • De VOG RP is niet geldig voor een bepaalde periode, omdat de beoordeling voor de aanvraag een momentopname is. De persoon of organisatie die de VOG van u nodig heeft, bepaalt hoe recent (nieuw) de VOG moet zijn.

  Meer info
 • Er zijn een aantal kenmerken waaraan u een echte VOG RP kunt herkennen.

  Meer info