Wat betekent een signaal uit continue screening?

Wat betekent een signaal uit continue screening?

Bent u in aanraking gekomen met de politie vanwege verdenking van een overtreding of een misdrijf en heeft de officier van justitie besloten u te vervolgen, een schikkingsvoorstel (transactie) te doen of daar juist vanaf te zien (sepot)?

Dan wordt dat doorgegeven aan de Justitiële informatiedienst (Justid). Justid noteert deze beslissing in uw justitiële documentatie (strafblad). Ook andere veranderingen in uw justitiële situatie, zoals de afloop van een strafzaak, komen hierin te staan.

Continue screening betekent dat elke verandering in uw justitiële documentatie wordt doorgegeven aan Justis. Justis beoordeelt vervolgens of het nodig is om u opnieuw te screenen.

Als dat zo is, geeft Justis een signaal (melding) aan de toezichthouder in uw branche. Hierbij wordt niets gezegd over het strafbare feit. Via uw werkgever wordt u verzocht opnieuw een VOG aan te vragen.

Bij de beoordeling van die aanvraag wordt uw hele justitiële documentatie bekeken, dus niet alleen de laatste verandering.

Het signaal in de continue screening is dus niets anders dan de mededeling, dat het nodig wordt gevonden dat u een nieuwe VOG aanvraagt. De echte screening gebeurt pas nadat u zelf een VOG-aanvraag heeft gedaan. U bepaalt dus zelf of u opnieuw wordt gescreend of niet.