Aanvragen via Justis

Aanvragen via Justis wanneer u niet staat ingeschreven in de BRP

Als u niet voorkomt in de Basisregistratie Personen (BRP), of als u geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, moet u de VOG rechtstreeks bij Justis aanvragen.

Stuur uw aanvraag met alle bijbehorende bijlagen (pdf-documenten) per e-mail naar: vog.np.rni@minvenj.nl (maximaal 10MB). De e-mail mag niet meer dan één VOG-aanvraag per keer bevatten.

U dient de volgende stukken (in pdf-formaat) toe te sturen:

  • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (alle 6 pagina’s in PDF);
  • Is het niet mogelijk om paragraaf 2 in te laten vullen én te ondertekenen (bijvoorbeeld bij een visumaanvraag)? Dan vult u zelf de gegevens van paragraaf 2.1, 2.2 en 2.3 of 2.4 in. Naast het aanvraagformulier moet dan ook een document worden bijgevoegd waaruit blijkt waarvoor u de VOG nodig heeft. Dit document vervangt de handtekening bij paragraaf 2.6. Dat kan bijvoorbeeld een brief, e-mail of een uitdraai van een webpagina zijn;
  • Kopie geldig paspoort of ID-kaart (u kunt gebruik maken van de KopieID-app om uw identiteitsbewijs te kopiëren en identiteitsfraude te voorkomen);
  • Kopie betalingsbewijs van de kosten ad €41,35 (bankafschrift of print screen, hoeft niet in pdf-formaat aangeleverd te worden);
  • Machtigingsbrief met kopie paspoort van gemachtigde (alleen indien nodig).

De VOG wordt via de reguliere post naar het door u aangegeven postadres verstuurd. Is uw postadres in het buitenland moeilijk bereikbaar? Geef dan een ander (Nederlands) postadres door. Het is niet mogelijk om de VOG digitaal af te geven.

Onze betaalgegevens

Rekeningnummer NL31 INGB 0705 0054 53 t.n.v. Justis/COVOG te Den Haag, onder vermelding van de naam van de aanvrager. Voor een overboeking uit het buitenland heeft u de volgende gegevens nodig: BIC-code INGBNL2A, ING Bank. Adres: ING Bank N.V., Foreign Operations, postbus 1800, 1000 BV Amsterdam.

Let op! Bij een betaling vanuit het buitenland dient u er rekening mee te houden dat uw bank transferkosten in rekening kan brengen. Deze kosten komen bovenop de kosten van de VOG. Uw VOG-aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als het volledige tarief (€41,35) door Justis is ontvangen.