VOG aanvragen | Rijksoverheid

VOG aanvragen

U kunt een VOG op verschillende manieren aanvragen.

Digitaal aanvragen

De kosten van een digitale VOG-aanvraag bedragen €33,85. Het is alleen mogelijk een VOG digitaal aan te vragen als de aanvraag online is klaargezet door de organisatie die de VOG van u verlangt. Vraag uw organisatie of dit het geval is.
Lees meer

Aanvragen via de gemeente

De kosten van een schriftelijke VOG-aanvraag via de gemeente bedragen € 41,35. U dient de aanvraag in door een volledig ingevuld aanvraagformulier in te leveren bij de afdeling Burger-/Publiekszaken van de gemeente waar u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). U ontvangt dit formulier van degene die u vraagt een VOG te overleggen. Meestal is dat de (toekomstige) werkgever.
Lees meer

Aanvragen via commerciële tussenpartijen

Screeningsautoriteit Justis is als enige instantie in Nederland bevoegd om VOG-aanvragen te beoordelen en VOG’s af te geven. Op het internet zijn commerciële partijen actief die aanbieden het aanvraagproces voor de VOG van u over te nemen. Deze bedrijven zijn géén onderdeel of partner van Justis. VOG-aanvragen die via commerciële partijen worden ingediend komen uiteindelijk ook bij Justis terecht. Zij worden op dezelfde manier en in hetzelfde tempo behandeld als alle andere VOG-aanvragen. Het inschakelen van commerciële bedrijven levert dus geen tijdswinst op. Het zorgt wel voor extra kosten: u betaalt het betreffende bedrijf een bedrag voor het overnemen van het aanvraagproces. Dit bedrag komt bovenop de normale kosten van een VOG-aanvraag (zie boven).