ECRIS

Justis kan in sommige gevallen strafrechtelijke gegevens uit de Europese Unie (EU) opvragen via het European Criminal Record Information System (ECRIS). In dit systeem zijn de nationale strafregisters van de EU-landen aan elkaar gekoppeld.

Wanneer kijkt Justis bij de VOG-aanvraag naar strafrechtelijke gegevens uit het land van nationaliteit?


Werken met minderjarigen: alle EU-nationaliteiten
Als een inwoner van een lidstaat van de Europese Unie (EU) in Nederland een VOG aanvraagt voor werk met minderjarigen, dan kijkt Justis ook naar strafrechtelijke gegevens uit het land van nationaliteit.

EU-lidstaten zijn namelijk verplicht om strafrechtelijke gegevens te verstrekken als het om werk met kinderen gaat. Hierdoor worden kinderen beschermd tegen seksueel misbruik en seksuele uitbuiting.

Justis vraagt deze gegevens op via het European Criminal Record Information System (ECRIS). In dit systeem zijn de nationale strafregisters van de EU-landen aan elkaar gekoppeld.

Daarnaast hebben alle EU-lidstaten een uitwisselingsverdrag voor het delen van onherroepelijke strafvonnissen. Nederland wordt bijvoorbeeld door België op de hoogte gesteld van vonnissen die in dat land over Nederlanders worden uitgesproken. Deze vonnissen worden in het Nederlandse Justitieel Documentatiesysteem opgenomen. Zo heeft elk EU-land een volledig overzicht van de onherroepelijke veroordelingen die in de EU zijn uitgesproken over de eigen burgers.

Alle VOG-aanvragen voor werk: inwoners van België en Luxemburg
Als een inwoner van België of Luxemburg in Nederland een VOG aanvraagt voor werk, kijkt Justis naar strafrechtelijke gegevens uit het land van nationaliteit. Dat gebeurt dus ook voor werk dat niet met minderjarigen te maken heeft.

Nederland (de Justitiële Informatiedienst) verstrekt ook strafrechtelijke gegevens aan België en Luxemburg. Het is niet wettelijk verplicht om deze gegevens te verstrekken. Daarom hebben Nederland, België en Luxemburg hier onderling afspraken over gemaakt.