Spoedprocedure

Spoed

In sommige situaties kan met spoed een VOG NP nodig zijn. In bijzondere gevallen kunt u gebruik maken van een spoedprocedure.

Spoedprocedure VOG NP

U kunt gebruik maken van de spoedprocedure voor de VOG NP bij adoptie, bij werk in het buitenland, bij een benoeming tot gedeputeerde of wethouder en bij kandidaatstelling voor een functie als volksvertegenwoordiger. Als uw aanvraag is goedgekeurd door Justis ontvangt u de VOG binnen anderhalve week, mits er geen strafbare feiten in het Justitieel Documentatie Systeem zijn aangetroffen. U kunt van de spoedprocedure gebruik maken door bij uw aanvraag van de VOG bij de gemeente te vermelden dat het om één van deze bijzondere gevallen gaat. De gemeente geeft dit vervolgens door aan Justis.