Uitzondering op de reguliere VOG-aanvraag

Uitzondering op de reguliere VOG-aanvraag

Informatie voor mensen die niet staan ingeschreven in de BRP

Staat u niet in de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven? Dan moet u uw VOG-aanvraag rechtstreeks bij Justis indienen. Justis neemt uw aanvraag in behandeling als:

 • Het aanvraagformulier volledig is ingevuld:
  Gegevens aanvrager (deel 1)
  Gegevens van de organisatie die de VOG verlangt (deel 2.1)
  Het doel van de aanvraag (deel 2.2)
  Specifiek of algemeen screeningsprofiel (deel 2.3 of 2.4).
  U dient alle 6 pagina’s van het aanvraagformulier mee te sturen;
 • Schrijven/document van de organisatie/instelling die de VOG verlangt;
 • Kopie geldig paspoort of ID-kaart;
 • Datum uitschrijving Nederlandse gemeente (indien van toepassing);
 • Kopie van het betalingsbewijs van €41,35 (bankafschrift of print screen).

De kosten voor de VOG dient u over te maken op:

Rekeningnummer NL31 INGB 0705 0054 53 t.n.v. Justis/COVOG te Den Haag, onder vermelding van de naam van de aanvrager. Voor een overboeking uit het buitenland heeft u de volgende gegevens nodig: BIC-code INGBNL2A, ING Groep.

Let op! Bij een betaling vanuit het buitenland dient u er rekening mee te houden dat uw bank transferkosten in rekening kan brengen. Deze kosten komen bovenop de kosten van de VOG.

Stuur uw aanvraag met alle bijbehorende bijlagen (word- of pdf-documenten) per e-mail naar: vog.np.rni@minvenj.nl

Of per post naar postbus:
Justis
T.a.v. Afdeling COVOG
Postbus 16115
2500 BC Den Haag

Informatie voor mensen die via iemand anders een VOG willen aanvragen

U kunt uw VOG-aanvraag door iemand anders laten indienen als u diegene daartoe machtigt. De gemachtigde vraagt de VOG namens u aan bij de afdeling Burger-/Publiekszaken van de gemeente waar u staat ingeschreven in de BRP. De gemachtigde dient namens u het tarief à €41,35 te voldoen. Als u in het buitenland woont, kan de gemachtigde de VOG aanvragen bij de gemeente waar u vóór uw vertrek stond ingeschreven. Beschikt deze gemeente niet meer over uw gegevens? Dan kan de gemachtigde de aanvraag rechtstreeks bij Justis indienen. Het is wenselijk dat de gemachtigde met een betalingsbewijs aantoont dat de tarieven zijn voldaan.
Bij het indienen van de aanvraag dient de gemachtigde de volgende stukken te overleggen:

 • een volledig ingevuld aanvraagformulier;
 • een machtigingsbrief (een brief waarin u aangeeft wie u machtigt om namens u deze aanvraag in te dienen, met daarin het postadres waarop u de VOG wenst te ontvangen);
 • een kopie van uw identiteitsbewijs (bijvoorbeeld uw paspoort);
 • het identiteitsbewijs van de gemachtigde.

Informatie voor geprivilegieerden

Staat u als geprivilegieerde (ingeschrevene van de Protocollaire Basisadministratie van het ministerie van Buitenlandse Zaken) ingeschreven in de BRP van een Nederlandse gemeente? Dan dient u bij deze gemeente een VOG aan te vragen. Hiertoe volgt u de procedure zoals beschreven onder VOG aanvragen.

Staat u als geprivilegieerde niet in de BRP ingeschreven?

In dat geval dient u de VOG rechtstreeks bij Justis aan te vragen. Hiertoe volgt u de procedure zoals beschreven in 'Informatie voor mensen die niet staan ingeschreven in de BRP'. Daarnaast wordt u verzocht om ook een kopie van uw geprivilegieerde identiteitskaart bij de aanvraag te voegen.