De VOG-beoordeling in het kort

De VOG-beoordeling in het kort

Waar wordt naar gekeken bij het beoordelen van een VOG aanvraag? De stappen die Justis neemt kort op een rij.

Stap 1

Justis stelt vast of de aanvrager een strafblad heeft, eventueel ook in het land van nationaliteit. Wie geen strafblad heeft krijgt altijd een VOG.

Stap 2

Wanneer iemand met een strafblad een VOG aanvraagt, kijkt Justis naar een aantal zaken.

Allereerst wordt gekeken of binnen de 'terugkijktermijn' sprake is van een relevant strafbaar feit. De duur van de terugkijktermijn hangt o.a. af van het doel waarvoor de VOG is aangevraagd, en/of de leeftijd van de aanvrager (voor meer informatie, zie ook: Terugkijktermijnen).

Bij de bovenstaande toets wordt gekeken naar de relatie tussen het werk dat iemand wil gaan doen en de delicten op zijn of haar strafblad. Het is mogelijk dat een aanvrager wel een VOG krijgt voor de ene functie, maar niet voor de andere.

Tenslotte maakt Justis een belangenafweging, waarbij het belang dat de aanvrager heeft bij het verkrijgen van de VOG wordt afgezet tegen het risico voor de samenleving. Hierbij wordt gekeken:

  • of de aanvrager vaker met de politie of justitie in aanraking is gekomen
  • hoe ernstig de strafbare feiten zijn
  • hoe lang het geleden is dat de strafbare feiten zijn gepleegd
  • wat de leeftijd is van de aanvrager

Ook de omstandigheden waaronder het strafbare feit is gepleegd kunnen bij de beoordeling worden betrokken.


Stap 3

Justis beslist namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie of de aanvrager al dan niet een VOG krijgt.