Werkgevers en organisaties

Werkgevers en organisaties

Voor sommige functies binnen uw bedrijf is het erg belangrijk om te weten of er geen risico’s zijn als een bepaald persoon deze gaat uitvoeren. U kunt daarom uw (toekomstige) werknemers vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw werknemer geen strafbare feiten heeft gepleegd die een risico vormen voor de specifieke functie/taak die de werknemer gaat vervullen. Voor bepaalde functies, bijvoorbeeld onderwijzer, gastouder of taxichauffeur, is een VOG wettelijk verplicht. De overheid legt in regelgeving vast voor welke beroepen een VOG in ieder geval verplicht is. Als er geen wettelijke verplichting is mag u als werkgever zelf bepalen of u een VOG vraagt van uw werknemers.

Klik op de onderstaande links om meer te weten te komen over het nut en de noodzaak van screening, de verantwoordelijkheden die het vragen van VOG's door werkgevers met zich meebrengt en de verschillende aanvraagroutes die uw organisatie kan hanteren voor de VOG.

Vrijwilligersorganisatie?

Vrijwilligersorganisaties kunnen in aanmerking komen voor de regeling gratis VOG. Bekijk de informatie hierover op de pagina Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.