Wapenvergunningen in Nederland

Wapenvergunningen in Nederland

In Nederland mag je geen wapens bezitten en je mag ook geen handelingen met wapens verrichten. Er zijn wel uitzonderingen op dit wapenverbod.

De uitzonderingen op het wapenverbod staan in: de Wet wapens en munitie, de Wet natuurbescherming, de Regeling wapens en munitie en de Circulaire wapens en munitie.

Soorten wapenvergunningen

Om een wapen te mogen bezitten, heeft u een wapenvergunning nodig. Ook voor handelingen met wapens heeft u een vergunning nodig. Er zijn 4 soorten wapenvergunningen: verlof, ontheffing, erkenning en consent. Bekijk het overzicht van welke wapens onder welk type vergunning vallen.

Waar kan ik een vergunning aanvragen?

U moet bij de korpschef zijn voor:

  • Een jachtakte
  • Een wapenverlof, voor sportschutters en schietverenigingen
  • Een erkenning, voor mogen verkopen, verhuren of repareren van wapens (bedrijfsmatig hanteren van wapens).

U moet bij Justis zijn voor:

  • Administratief beroep, als de korpschef een wapenverlof of jachtakte heeft geweigerd of ingetrokken.
  • Ontheffing, een specifieke uitzondering op een wettelijk verbod, bijvoorbeeld voor een wapen om een historische veldslag na te spelen.

En bij de Belastingdienst/Douane Groningen/Centrale Dienst kunt u terecht voor In-en Uitvoer CDIU voor consenten en uitvoervergunningen.

Om een wapenvergunning te kunnen krijgen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen.