Jaarverslag 2018: vraag naar Bibob-advies neemt toe

Jaarverslag 2018: vraag naar Bibob-advies neemt toe

De vraag naar Bibob-adviezen neemt toe. Dat blijkt uit het op 1 mei verschenen jaarverslag over 2018 van het Landelijk Bureau Bibob.

In de zomer was er een piek in adviesaanvragen. Hierdoor duurde het tijdelijk wat langer voordat een aanvraag was afgehandeld. Het LBB heeft daarom het team uitgebreid en de manier van werken veranderd. Dit zorgde ervoor dat de werkvoorraad voor een advies eind 2018 was weggewerkt. Het LBB vindt het belangrijk dat afnemers van adviezen op tijd duidelijke informatie krijgen over hun aanvraag. Klanten geven aan dit zeer te waarderen.

In het jaarverslag legt het LBB verantwoording af over het werk dat het in 2018 heeft verricht. Het verslag bestaat uit 5 hoofdstukken waarin de adviestaak van het LBB, de voorlichting en
samenwerking met externe partners, de onafhankelijke kwaliteitscontrole en mediaberichten aan bod komen.

Wil je meer weten? Lees het verslag.