Screening van Britten met informatie uit VK binnenkort hervat

Screening van Britten met informatie uit VK binnenkort hervat

Sinds 31 januari 2020 is het Verenigd Koninkrijk (VK) geen onderdeel meer van de Europese Unie (EU). Na lang onderhandelingen hebben de EU en het VK op 24 december 2020 een akkoord bereikt over een nieuw partnerschap per 2021. Dit partnerschap heeft ook invloed op de VOG-screening.

Vóór de Brexit werd altijd informatie uit het VK opgevraagd wanneer iemand met de Britse nationaliteit een VOG-aanvraag deed voor het werken met kinderen. Op die manier konden eventuele veroordelingen uit het VK worden meegenomen in de VOG-screening.

VOG-screening vanaf 2021

Het akkoord tussen de EU en het VK maakt het mogelijk om deze informatie-uitwisseling voort te zetten, alleen kost de daadwerkelijke uitvoering hiervan nog enige tijd.

Dit betekent dat er sinds 1 januari 2021 tijdelijk géén justitiële informatie uit het VK wordt betrokken bij de VOG-screening van Britten die met kinderen willen werken.

Het streven is om deze informatie-uitwisseling voor de VOG voor het werken met kinderen zo spoedig mogelijk te hervatten. Wanneer de informatie-uitwisseling met het VK weer is hervat, zullen wij hierover berichten.

Hoe nu verder?

Tot die tijd geldt het advies aan werkgevers om (toekomstige) Britse medewerkers in aanvulling op de VOG een International Child Protection Certificate (ICPC) te laten opvragen. Dit advies geldt ook voor werknemers die sinds 1 januari 2021 in dienst zijn gekomen. Dit ICPC is door het VK ontwikkeld voor mensen die werken met kinderen en kan online worden aangevraagd bij het Britse ACRO Criminal Records Office.

Het International Child Protection Certificate kan ook worden aangevraagd door sollicitanten met een andere nationaliteit dan de Britse (en dus ook door Nederlanders) wanneer zij recentelijk en/of voor langere tijd in het VK hebben verbleven.

Werkgevers die banen aanbieden waar met kinderen wordt gewerkt, kunnen dit certificaat – ook met terugwerkende kracht – van hun (Britse) werknemers in Nederland vragen. Het is aan de werkgever zelf om de informatie op dit certificaat te beoordelen.