Hoe kan ik een VOG aanvragen als ik niet ben ingeschreven in de BRP?

Hoe kan ik een VOG aanvragen als ik niet ben ingeschreven in de BRP?

Als u niet voorkomt in de Basisregistratie Personen (BRP) en geen Nederlands postadres heeft, of als u geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, moet u de VOG rechtstreeks bij Justis aanvragen.

Stuur het aanvraagformulier met alle bijbehorende bijlagen (pdf-documenten) in één e-mail naar: vog.np.rni@justis.nl (maximaal 10MB). De e-mail mag niet meer dan één VOG-aanvraag per keer bevatten.

U dient de volgende stukken (in pdf-formaat) per bericht toe te sturen:

  • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (alle 4 pagina’s in PDF);
  • Indien deel 2 van het aanvraagformulier niet is ondertekend, moet er een document worden bijgevoegd waaruit blijkt waarvoor u de VOG nodig heeft (dit document kan bijvoorbeeld een brief, e-mail, of een uitdraai van een webpagina zijn). U vult dan zelf deel 2.1, 2.2 en deel 2.4A OF deel 2.4B in op het aanvraagformulier;
  • Kopie geldig paspoort of ID-kaart (u kunt gebruik maken van de KopieID-app om uw identiteitsbewijs te kopiëren en identiteitsfraude te voorkomen);
  • Kopie betalingsbewijs van de kosten ad €41,35 (bankafschrift of print screen, hoeft niet in pdf-formaat aangeleverd te worden);
  • Alleen wanneer een ander dan uzelf de aanvraag namens u indient, voegt u een machtigingsbrief bij, dat door zowel u als de gemachtigde is ondertekend. Ook moet u kopie van een geldig paspoort of ID-kaart van de gemachtigde bijvoegen.

Onze betaalgegevens:

Rekeningnummer NL31 INGB 0705 0054 53 t.n.v. Min. van Justitie en Veiligheid 605/JUSTIS COVOG te Den Haag, onder vermelding van de naam van de aanvrager. Voor een overboeking uit het buitenland heeft u de volgende gegevens nodig: BIC-code INGBNL2A, ING Bank. Adres: ING Bank N.V., Foreign Operations, postbus 1800, 1000 BV Amsterdam.

Let op! Bij een betaling vanuit het buitenland dient u er rekening mee te houden dat uw bank transferkosten in rekening kan brengen. Deze kosten komen bovenop de kosten van de VOG. Uw VOG-aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als het volledige tarief (€41,35) door Justis is ontvangen.