Achternaam meerderjarige wijzigen

Achternaam meerderjarige wijzigen

Justis onderscheidt verschillende soorten verzoeken voor het wijzigen van de achternaam van een meerderjarige. Elk type verzoek heeft een eigen code, variërend van B1 t/m B13. Hieronder vindt u meer informatie over de meest voorkomende wijzigingsverzoeken.

Achternaam wijzigen in die van een andere ouder of verzorger (B1)

Als u meerderjarig bent, kunt u uw naam wijzigen in de achternaam van de andere ouder, de partner van de ouder, een pleegouder of verzorger. Een voorwaarde is dat u 18 jaar of ouder bent en dat de andere ouder/verzorger u enige tijd heeft verzorgd en opgevoed toen u minderjarig was. Bent u al meerderjarig op het moment dat uw ouders gaan scheiden of uit elkaar gaan? Dan kunt u uw naam niet op deze grond veranderen. Er wordt door Justis overigens altijd naar de mening van de andere ouder gevraagd.

Naamswijziging die plaatsvond voor meerderjarigheid ongedaan maken (B2)

Is uw achternaam tijdens uw minderjarigheid gewijzigd op grond van het Besluit geslachtsnaamswijziging? Dan kunt u deze naamswijziging ongedaan maken en uw oorspronkelijke achternaam terugkrijgen. Deze regel is niet van toepassing als uw naam is gewijzigd na erkenning of gerechtelijke vaststelling van het vaderschap.

Naamskeuze van de ouders herzien (B3)

Sinds 1998 kunnen ouders hun kind de achternaam van de vader óf moeder geven. Deze keuze is mogelijk bij de geboorte, erkenning, adoptie en gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. Als meerderjarige kunt u de naamskeuze herzien en kunt u alsnog kiezen voor de naam van de andere ouder.

Overige verzoeken

Verder geeft het Besluit geslachtsnaamswijziging nog de mogelijkheid om de achternaam te wijzigen in de volgende situaties:

  • U wilt dezelfde naamswijziging doorvoeren die de ouder wil (B4)
  • U wilt uw oorspronkelijke achternaam terugkrijgen na een scheiding (B5)
  • U wilt een niet-Nederlandse achternaam veranderen (B6)
  • Uw naam is bespottelijk of onwelvoeglijk (B7)
  • De naam komt te vaak voor (B8)
  • De naam is verkeerd gespeld (B9)
  • U wilt uw Friese achternaam wijzigen (B10)
  • U wilt de achternaam van uw voorouders toevoegen (B11)
  • De naam is uitgestorven of wordt met uitsterven bedreigd (B12)

In de Brochure Naamswijziging vindt u alle nodige informatie en voorwaarden voor het indienen van een aanvraag.