Achternaam meerderjarige wijzigen

Achternaam meerderjarige wijzigen

Er zijn verschillende soorten verzoeken voor wijziging van de achternaam van een meerderjarige. Elk type verzoek heeft een eigen code, variërend van B1 t/m B12. Hieronder vindt u meer informatie over de meest voorkomende wijzigingsverzoeken.

Achternaam wijzigen in die van een andere ouder of verzorger (B1)

Bent u meerderjarig? Dan kunt u uw naam wijzigen in de achternaam van de andere ouder, de partner van de ouder, een pleegouder of verzorger. Voorwaarden zijn:

 • u bent 18 jaar of ouder;
 • uw ouders zijn gescheiden, of de buitenhuwelijkse samenleving is beëindigd, toen u minderjarig was;
 • en u bent daarna verzorgd en opgevoed door degene van wie u de naam vraagt.

Bent u meerderjarig op het moment dat uw ouders gaan scheiden of uit elkaar gaan? Dan kunt u uw naam niet op deze grond veranderen.

Justis vraagt overigens altijd naar de mening van de andere ouder.

Naamswijziging die plaatsvond voor meerderjarigheid ongedaan maken (B2)

Is uw achternaam tijdens uw minderjarigheid gewijzigd op grond van het Besluit geslachtsnaamswijziging? Dan kunt u deze naamswijziging ongedaan maken en uw oorspronkelijke achternaam terugkrijgen. Deze regel geldt niet als uw naam is gewijzigd na erkenning of gerechtelijke vaststelling van het vaderschap.

Naamskeuze van de ouders herzien (B3)

Sinds 1998 kunnen ouders hun kind de achternaam van de vader óf moeder geven. Deze keuze is mogelijk bij de geboorte, erkenning, adoptie en gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. Als meerderjarige kunt u de naamskeuze herzien en alsnog kiezen voor de naam van de andere ouder.

Overige verzoeken

Verder geeft het Besluit geslachtsnaamswijziging nog de mogelijkheid om de achternaam te wijzigen in de volgende situaties:

 • U wilt dezelfde naamswijziging doorvoeren die de ouder wil (B4)
 • U wilt uw oorspronkelijke achternaam terugkrijgen na een scheiding (B5)
 • U wilt een niet-Nederlandse achternaam veranderen (B6)
 • Uw naam is bespottelijk of onwelvoeglijk (B7)
 • De naam komt te vaak voor (B8)
 • De naam is verkeerd gespeld (B9)
 • U wilt uw Friese achternaam wijzigen (B10)
 • U wilt de achternaam van uw voorouders toevoegen (B11)
 • De naam is uitgestorven of wordt met uitsterven bedreigd (B12)

In de Brochure Naamswijziging vindt u alle nodige informatie en de voorwaarden voor het indienen van een aanvraag.