VOG RP aanvragen

VOG RP aanvragen

De aanvraag van een VOG voor rechtspersonen (VOG RP) wordt gedaan door een vertegenwoordiger van de rechtspersoon, bijvoorbeeld een bestuurder, vennoot of beheerder. Deze vertegenwoordiger moet hiertoe bevoegd zijn op grond van statuten of een verleende machtiging.

Het aanvraagformulier VOG RP is te downloaden of kan worden aangevraagd bij Justis. Op het formulier vult de vertegenwoordiger van de rechtspersoon de algemene gegevens, het inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel, de rechtsvorm van de onderneming en het doel van de aanvraag in. Daarnaast vult de vertegenwoordiger de gegevens in van de natuurlijke personen die een sleutelpositie hebben binnen de onderneming. Dit zijn de bestuurders, maten, vennoten of beheerders. Als uit onderzoek blijkt dat een natuurlijk persoon in aanraking is geweest met justitie kan dit van invloed zijn op de beslissing om een VOG RP af te geven.

Documenten bijvoegen

De vertegenwoordiger stuurt het aanvraagformulier en de bijlagen naar:

Justis
T.a.v. Afdeling COVOG
Postbus 16115
2500 BC Den Haag

De aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als het formulier volledig is ingevuld en de volgende documenten zijn bijgevoegd:

  • Een recent (niet ouder dan 14 dagen) en origineel uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Wanneer de onderneming niet is ingeschreven, stuurt de vertegenwoordiger een kopie van de statuten mee.
  • Een omschrijving van het doel van de aanvraag. Dit is een beschrijving van de werkzaamheden in verband waarmee de VOG RP wordt aangevraagd en de branche waarbinnen deze worden verricht.
  • Van alle personen die op het formulier zijn ingevuld: een goed leesbare kopie van een geldig legitimatiebewijs. Een goed leesbare kopie van een geldig legitimatiebewijs van de vertegenwoordiger.
  • Een kopie van de statuten of verleende machtiging waaruit blijkt dat de vertegenwoordiger is gemachtigd om de aanvraag te doen.

De kosten voor het aanvragen van de VOG RP zijn € 207. Als u de aanvraag doet, moet u dit bedrag overmaken. De betalingsgegevens vindt u op het aanvraagformulier. Justis accepteert geen cheques en/of contante betalingen.