Wat betekent de Wpbr voor Hoffmann Bedrijfsrecherche

Wat betekent de Wpbr voor Hoffmann Bedrijfsrecherche

Hoffmann Bedrijfsrecherche is het grootste particuliere recherchebureau van Nederland. Vanuit Almere draaien de rechercheurs van Hoffman jaarlijks honderden recherchezaken in opdracht van bedrijven, non-profitorganisaties en overheden. In die zaken komen de bedrijfsrechercheurs fraude, diefstal van strategische bedrijfsinformatie (via ICT-infrastructuren) en andere misstanden op het spoor. Hoffmann adviseert bedrijven ook over het voorkomen van een incident of een crisis. Martijn van de Beek is sinds 2016 directeur van Hoffmann.

Beveiligingsorganisaties en recherchebureaus moeten zich in Nederland aan regels houden volgens de Wet particuliere beveiligingsorganisaties (Wpbr). Justis screent de bedrijven en kent vergunningen toe voor maximaal vijf jaar. Daarnaast screent Justis alle leidinggevenden van de bureaus en verstrekt hen namens de minister van Justitie en Veiligheid toestemming om leiding te mogen geven. De medewerkers van de beveiligingsorganisaties en recherchebureaus worden gescreend door de korpschef van politie.

Martijn van de Beek, directeur Hoffmann Recherche:

“Zestig procent van ons werk bestaat uit rechercheonderzoeken. Het zijn vaak bedrijven die contact met ons opnemen voor onderzoek op het gebied van fraude of integriteit. Bijvoorbeeld als er een vermoeden is van diefstal van informatie of geld. Zoals een boekhouder die zich verrijkt met het geld van de organisatie. Of inkoopafdelingen die zich niet aan inkoopregels houden en elkaar bevoordelen. Maar ook hele andere vragen komen onze kant op. Zo deden we laatst onderzoek naar de afvalstromen bij een afvalverwerkend bedrijf. Het vermoeden bestond dat koelkasten en wasmachines niet volgens de voorschriften werden afgebroken. Door middel van het plaatsen van volgapparatuur zagen we dat het witgoed inderdaad een vreemd reis aflegde: niet naar de recycling, maar via de haven van Rotterdam naar Turkije.

Een recherchebureau als het onze wordt kritisch bekeken door verschillende instanties. We worden jaarlijks ge-audit, hebben een keurmerk en moeten voldoen aan allerlei regels, zeker op het gebied van privacy. Wij hebben intussen al bijna zestig jaar een goede naam en willen dat graag zo houden, ook door aan de voorschriften te voldoen. Dat betekent dat we ongeveer een derde van de opdrachten die we binnen krijgen, laten lopen. We werken volgens de regels of we doen het niet. Als een organisatie ons vraagt onderzoek te doen, zonder de persoon die we observeren na het onderzoek te willen informeren, dan nemen we dat onderzoek niet aan. Maar ook willen we niet betrokken worden bij bedrijven die in het grijze gebied werken van wat wel en wat niet mag.

De korpschef van politie controleert ons werk en screent onze mensen. Iedereen die bij mij werkt, heeft zo’n screening ondergaan en heeft dus een ‘geel pasje’. Alle leidinggevenden zijn gescreend. Dat vind ik belangrijk. Justis is onze toezichthouder op afstand en verstrekt elke vijf jaar opnieuw de vergunning om als bedrijf te mogen bestaan. Wat heel fijn is, is dat de mensen van Justis zich steeds meer verdiepen in de organisaties waar ze toezicht op houden. Ze zijn zelfs langs geweest om te zien wat we doen. Dat helpt op momenten dat er bijvoorbeeld een klacht is.

Juist omdat wij volgens de regels werken, is ons werk gevoelig voor klachten. Een aantal in onderzoeken in te zetten middelen brengen in potentie met zich mee dat ze de privacy van medewerkers schenden. We hangen heimelijke camera’s en observeren mensen. Dat moet je niet onderschatten. We overleggen daarom ook vooraf goed of het te rechtvaardigen is, wat we doen. We leggen vast welk belang en welke overwegingen hebben geleid tot de inzet van elk opsporingsmiddel. Wij stellen elke persoon die onderwerp is van ons onderzoek wettelijk in kennis en geven hem of haar inzicht in ons rapport. Het is begrijpelijk dat mensen daartegen in verweer gaan. De klachten die we binnenkrijgen, melden we allemaal bij toezichthouder Justis. Zoals het hoort. Het is nog nooit nodig geweest, maar Justis kan besluiten de afdeling korpscheftaken van de politie langs te laten gaan om klachten te bespreken."