Bibob-advies aanvragen

Bibob advies aanvragen

Overheden kunnen het Landelijk Bureau Bibob vragen onderzoek te doen en een advies te verlenen over de vraag of er een risico is op crimineel misbruik.

In de Factsheet ‘Indienen van een adviesaanvraag bij het LBB’ is uitgelegd in welke gevallen u een adviesaanvraag kunt indienen, aan welke eisen een adviesaanvraag moet voldoen en hoe u de adviesaanvraag digitaal kunt indienen. Ook is een checklist met in te dienen stukken opgenomen.

Twijfelt u of een dossier zich leent voor een adviesaanvraag? Dan kunt u contact opnemen met het LBB via bibob@justis.nl. Een medewerker neemt dan contact met u op om te bespreken of een eventuele adviesaanvraag zinvol is.

Als een overheidsinstelling het aanvragen van een Bibob-advies heeft gemandateerd aan een niet-ondergeschikte, zoals een Regionale Uitvoeringsdienst of een ander samenwerkingsverband, dan gelden er enkele voorwaarden voor het indienen van een adviesaanvraag. Deze voorwaarden staan beschreven in het memo Het Landelijk Bureau Bibob en lokale/regionale samenwerkingsverbanden.