Kwaliteitscommissie

Kwaliteitscommissie

Om de transparantie en de kwaliteit van de Bibob-adviezen te bevorderen, is een onafhankelijke kwaliteitscommissie opgericht die steekproefsgewijs de kwaliteit van de adviezen van het Bureau en de zorgvuldigheid waarmee die adviezen worden gemaakt, beoordeelt.

De kwaliteitscommissie kijkt naar de opbouw van het advies, de wijze waarop de informatie is geselecteerd en weergegeven en de vraag of de analyse van de gebruikte informatie de conclusie van het advies kan dragen. De kwaliteitscommissie rapporteert aan de minister van Justitie en Veiligheid en brengt jaarlijks een verslag uit.

De Kwaliteitscommissie Bibob bestaat op dit moment uit de volgende leden:

  • De heer mr. F.W.H. van den Emster (voorzitter); o.a. rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam en raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
  • Mevrouw prof. mr. E.R. Manunza; o.a. hoogleraar Europees en Internationaal aanbestedingsrecht
  • De heer prof. mr. dr. E.R. Muller; o.a. decaan van de Faculteit Governance and Global Affairs en hoogleraar Veiligheid en Recht
  • De heer drs. A.H.M. de Jong; o.a. consultant bij ABDTOPConsult
  • De heer mr. drs. G.A.A. Verkerk; voormalig burgemeester van Delft en waarnemend burgemeester van De Bilt en Ommen