Kwaliteitscommissie

Kwaliteitscommissie

Om de transparantie en de kwaliteit van de Bibob-adviezen te bevorderen, is een onafhankelijke kwaliteitscommissie opgericht die steekproefsgewijs de kwaliteit van de adviezen van het Landelijk Bureau Bibob (LBB) en de zorgvuldigheid waarmee die adviezen worden gemaakt, beoordeelt.

De kwaliteitscommissie kijkt naar de opbouw van het advies, de wijze waarop de informatie is geselecteerd en weergegeven en de vraag of de analyse van de gebruikte informatie de conclusie van het advies kan dragen. De kwaliteitscommissie rapporteert aan de minister van Justitie en Veiligheid en brengt jaarlijks een verslag uit.

De Kwaliteitscommissie Bibob bestaat op dit moment uit de volgende leden:

  • De heer mr. F.W.H. van den Emster (voorzitter); o.a. rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam, raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, voorzitter van de commissie Telefonie voor Justitiabelen en voormalig voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak;
  • Mevrouw prof. mr. E.R. Manunza; o.a. hoogleraar Europees en Internationaal aanbestedingsrecht en bestuurslid van Stichting De NachtWacht en van Wij-Amsterdam;
  • De heer prof. mr. dr. E.R. Muller; o.a. decaan van de Faculteit Governance and Global Affairs en hoogleraar Veiligheid en Recht;
  • De heer drs. A.H.M. de Jong; o.a. consultant bij ABDTOPConsult, voormalig directeur-generaal Primair en Voortgezet Onderwijs bij het ministerie van OCW en voormalig directeur-generaal Rijksbegroting bij het ministerie van FinanciĆ«n;
  • De heer mr. drs. G.A.A. Verkerk; waarnemend burgemeester van Rijswijk, voormalig burgemeester van Delft en voormalig waarnemend burgemeester van De Bilt, Ommen en Beekdaelen.