Kinderopvang

Kinderopvang

De kinderopvang moet een gezonde en vooral veilige omgeving zijn voor opgroeiende kinderen. Daarom is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor werk in de kinderopvang wettelijk verplicht en screent Justis medewerkers in de kinderopvang continu.

Personenregister kinderopvang

Iedereen die op een plek werkt waar kinderen worden opgevangen, moet ingeschreven staan in het Personenregister Kinderopvang (PRK). Dit geldt ook voor mensen die vaak tijdens de openingstijden op de kinderopvanglocatie zijn, of daar wonen. Justis screent iedereen die in het PRK staat doorlopend. Wilt u meer weten over het personenregister, of wie zich hiervoor moet inschrijven? Op de pagina Personenregister kinderopvang van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) vindt u alle informatie.

Nieuwe gegevens op het strafblad?

Bij continue screening in de kinderopvang krijgt Justis een melding wanneer een wijziging heeft plaatsgevonden in de justitiële documentatie (ook wel strafblad) van de personen die in het PRK staan ingeschreven. Justis bekijkt in dat geval de gehele justitiële documentatie van die persoon opnieuw. Wanneer Justis van mening is dat de aangetroffen justitiële gegevens mogelijk een belemmering kunnen vormen voor de uitoefening van de functie, dan stuurt Justis een signaalbrief naar DUO (beheerder PRK). DUO informeert vervolgens de GGD. De GGD vraagt deze persoon dan via de werkgever of het gastouderbureau om opnieuw een VOG aan te vragen. Wanneer deze persoon geen nieuwe VOG kan overleggen, mag diegene niet meer in de kinderopvang werken.

Veelgestelde vragen