Waarvoor heeft u een VOG nodig?

Waarvoor heeft u een VOG nodig?

Een VOG is in verschillende gevallen nodig. Bijvoorbeeld voor het vervullen van een functie waarin u werkt met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen. Uw (toekomstige) werkgever kan dan vragen om een VOG.

Voor sommige functies is een VOG wettelijk verplicht, bijvoorbeeld voor onderwijzers, gastouders en taxichauffeurs. De overheid legt in regelgeving vast voor welke beroepen een VOG in ieder geval verplicht is. Ook als u tijdelijk of als vrijwilliger gaat werken, kan een VOG nodig zijn. Verder kan een VOG bijvoorbeeld nodig zijn voor het verkrijgen van een visum, het lidmaatschap van een schietvereniging en bij emigratie. Als er geen wettelijke verplichting is voor het overleggen van een VOG, mag een werkgever zelf bepalen of hij een VOG verplicht stelt voor een bepaalde functie.

VOG voor natuurlijke personen (VOG NP)

Een werkgever is verantwoordelijk voor de screening van zijn medewerkers. Afhankelijk van de taken die de werknemer gaat uitvoeren, bepaalt de werkgever waarop een medewerker wordt gescreend.
Lees meer

VOG voor rechtspersonen (VOG RP)

Met een VOG RP kunnen bedrijven of stichtingen hun integriteit tonen aan partners, bedrijven en overheden. De VOG RP kan bijvoorbeeld nodig zijn bij het afsluiten van een contract of om lid te worden van een brancheorganisatie.
Lees meer

Gratis VOG voor vrijwilligers

Sinds 1 januari 2015 kan een brede groep vrijwilligers aanspraak maken op een gratis VOG.
Lees meer