Wat is een VOG?

Snel inzicht in uw kansen op een VOG

Doe de VOG-check

Wat is een VOG?

Voor een (nieuwe) baan is vaak een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. In sommige branches, bijvoorbeeld de kinderopvang, is dit zelfs wettelijk verplicht. Justis handelt de VOG-aanvragen af en is de enige instantie in Nederland die de VOG afgeeft.

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw (justitiƫle) verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag kijkt Justis of u strafbare feiten op uw naam heeft staan die een risico vormen voor de functie of het doel waarvoor u de VOG aanvraagt. Sommige strafbare feiten vormen een bezwaar voor de ene baan of stage, maar voor de andere niet. Een snelheidsovertreding kan bijvoorbeeld van belang zijn als een aanvrager taxichauffeur wil worden, maar niet voor de functie van baliemedewerker bij een bank. Heeft u geen strafblad, of heeft u geen strafbare feiten gepleegd die relevant zijn voor het doel van de aanvraag? Dan krijgt u een VOG.

Hoe ziet een VOG eruit?

De organisatie of (toekomstige) werkgever moet controleren of iemand een echte VOG heeft en geen vervalsing. Vraag als organisatie of werkgever daarom altijd naar het originele exemplaar, zodat u de echtheid kunt vaststellen. Twijfelt u of een VOG echt is? Neem dan contact op met Justis.

Wat is een VOG RP?

Een VOG kan niet alleen worden afgegeven aan natuurlijke personen (mensen), maar ook aan rechtspersonen (bedrijven/organisaties). Met een VOG voor rechtspersonen (VOG RP) kunnen bedrijven en stichtingen aantonen aan partners, andere bedrijven en overheden, dat ze geen strafbare feiten op hun naam hebben staan, die een risico zijn voor het werk dat ze willen doen (of een taak). De VOG RP kan bijvoorbeeld nodig zijn bij een contractafsluiting of om lid te worden van een brancheorganisatie.

Bekijk de informatie hierover op de pagina VOG voor rechtspersonen (VOG RP).

Veelgestelde vragen over de VOG