Tipfunctie Openbaar Ministerie

Tipfunctie LBB en Openbaar Ministerie

Zowel de officier van justitie als het Landelijk Bureau Bibob (LBB) kunnen overheden rechtstreeks tippen om de Wet Bibob toe te passen. Dit betekent dat een overheidsinstelling gewezen wordt op de mogelijkheid een eigen Bibob-onderzoek te verrichten en daarna eventueel het LBB om een advies te vragen.

In het geval dat getipt wordt, beschikken de officier van justitie of het LBB over relevante informatie over strafbare feiten.

Meer informatie over de tipfuncties is te vinden in de ‘Factsheet Een Bibob-tip. Wat nu?’ en de ‘Factsheet Tips van het OM en de Wet Bibob’.