Ontheffingen aanvragen

Ontheffingen aanvragen

Het uitgangspunt is dat elk bedrijf en elke beveiliger voldoet aan de regels van de Wpbr, maar het is in uitzonderlijke gevallen mogelijk om ontheffingen aan te vragen voor de opleidingseis (diploma) en de uniformdraagplicht. Het ministerie van Justitie en Veiligheid en Justis kunnen daarnaast - in uitzonderlijke gevallen - andere ontheffingen verlenen.

Het gaat om de volgende gevallen:

  • Ontheffing buitengewoon opsporingsambtenaar (boa)
Een boa mag geen werk voor een beveiligingsorganisatie of recherchebureau doen, of een beveiligingsorganisatie of recherchebureau hebben. Van dit verbod kunt u bij het ministerie van Justitie en Veiligheid een ontheffing aanvragen. U dient uw aanvraag in bij:

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Politie
T.a.v. dhr. mr. J.A.M. Pronk
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

  • Ontheffing opleidingseisen

Personen in dienst van een bestuursorgaan moeten aan bepaalde opleidingseisen voldoen als zij beveiligingswerk doen. In bijzondere gevallen kan Justis ontheffing hiervoor verlenen. Een verzoek hiervoor dient u in bij Justis met het aanvraagformulier Ontheffingen op het gebied van de Wpbr (zie verderop op de pagina)

  • Ontheffing certificering particuliere alarmcentrale

Een particuliere alarmcentrale of videotoezichtcentrale (VTC) moet een certificaat hebben van de Raad voor Accreditatie erkende certificeringsinstelling. De minister kan hiervoor ontheffing verlenen. U dient uw verzoek hiervoor in bij Justis met het aanvraagformulier Ontheffingen op het gebied van de Wpbr (zie verderop op de pagina).

  • Ontheffing eisen geld- en waardetransportbedrijf
Zowel de manier waarop een particulier geld- en waardetransportbedrijf zijn werk doet als het materiaal dat het bedrijf gebruikt, moeten aan wettelijke eisen voldoen. De minister kan voor de wettelijke eisen ontheffing verlenen. Een verzoek hiervoor dient u in bij Justis met het aanvraagformulier Ontheffingen op het gebied van de Wpbr.

  • Toestemming om handboeien te dragen

Medewerkers van een beveiligingsorganisatie of recherchebureau mogen geen handboeien dragen (bij zich hebben) als ze hun werk doen. De minister van Justitie en Veiligheid kan toestemming verlenen voor het dragen van handboeien. Een verzoek hiervoor dient u in bij Justis met het aanvraagformulier Ontheffingen op het gebied van de Wpbr. Kijk voor meer informatie in paragraaf 8 van de Bpbr.

Kijk voor informatie over ontheffing voor uniformdraagplicht en de opleidingseis op de pagina's Uniform en Opleidingseisen.