Uniform

Alle medewerkers die beveiligingswerkzaamheden uitvoeren, zijn verplicht een uniform te dragen dat is goedgekeurd door de minister van Justitie en Veiligheid. Justis beoordeelt namens de minister of het uniform aan de eisen voldoet. Bij een aantal werkzaamheden is ontheffing van de uniformdraagplicht mogelijk.

Wat mag niet?

  • Bij donkerblauwe uniformen geldt: de pantalon mag geen bies hebben, en een eventuele blouson (korte jas) moet afwijken van die van de politie.
  • Herkenningstekens (vignetten, emblemen en logo’s) mogen niet lijken op die van de politie.
  • Er mogen geen rangonderscheidingstekens worden aangebracht.

Wat moet wel?

Het uniform moet zijn voorzien van:

  • een herkenningsteken (logo) van de particuliere beveiligingsorganisatie;
  • het embleem (V-teken) dat door de minister is vastgesteld voor particuliere beveiligers.

Goedkeuring vragen

Om het uniform goed te kunnen beoordelen, zijn kleurenfoto’s nodig waarop de uitvoering van het uniform en de herkenningstekens duidelijk zichtbaar zijn. Daarom moeten er kleurenfoto’s van het uniform worden gestuurd naar:

Justis
T.a.v. Afdeling V&T
Postbus 20300
2500 EH Den Haag

Nieuw of gewijzigd uniform

Als de beveiligingsorganisatie het uniform aanpast of vernieuwt, moet dit uniform opnieuw worden goedgekeurd door Justis.

Ontheffing uniformdraagplicht aanvragen

Beveiligers moeten een herkenbaar uniform dragen. Voor een aantal werkzaamheden kan de korpschef ontheffing van de uniformdraagplicht verlenen. Als het om een luchtvaartterrein gaat, ligt die verantwoordelijkheid bij de Commandant Koninklijke Marechaussee. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. Zo moeten de beveiligers aanvullende diploma’s hebben. De korpschef of de Commandant van Koninklijke Marechaussee verleent alleen ontheffing van de uniformdraagplicht als de ontheffing voor de aard van de werkzaamheden gewenst is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij persoonsbeveiliging.